Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2000/10. 352.o.

PÓCZA JENŐ (1915-1975) EMLÉKÜLÉS

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézete és Szilárdtestfizikai Bizottsága, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoportja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Magyar Mikroszkópos Társaság Pócza Jenő születésének 85. és halálának 25. évfordulója alkalmából 2000. október 4-én emlékülést rendezett az MTA-n. Az emlékülésen Pócza Jenő kollégái és tanítványai tartottak előadásokat.

Gyulai József akadémikus, az ELFT elnöke nyitotta meg az ülést. Kroó Norbert akadémikus, az MTA főtitkára a tudományos műhelyek - tudásalapú társadalom összefüggésében méltatta az ünnepelt munkásságát. Faragó Péter emeritus professzor Edinburgh-ból levelet küldött az Izzó-beli és egyetemi közös fiatalkori munkára emlékezve “Kamasz kortól férfi korig" címmel. “Fölkészülés az alkotó munkára" - az Eötvös Kollégiumban eltöltött évekre emlékezett Tarnóczy Tamás, az MTA doktora. “Egy évtized az Eötvös Loránd Tudományegyetemen" Zsoldos Lehel kandidátus hálával gondolt vissza tanárára. “Egy diplomamunkás visszaemlékezése" - Tompa Kálmán, az MTA doktora hasonlóan emlékezett témavezető tanárára. Pócza Jenő elismertségét a nemzetközi irodalomban Gergely György, az MTA doktora méltatta. Oxid kristályok makroszkopikus és mikroszkopikus vizsgálatáról Hartmann Ervin, az MTA doktora, Malicskó László kandidátus tartottak előadást. Az iskolateremtés módszertani hátteréről beszélt Barna Árpád, az MTA doktora. “Kristályos és amorf multirétegek morfológiai tulajdonságai" címmel Radnóczi György, az MTA doktora előadása hangzott el. “Vékonyréteg-kutatás Pócza Jenő nyomdokain" - Barna B. Péter, az MTA doktora a jelen helyzetről számolt be. Gyulai József akadémikus zárszavában összefoglalta, hogy mit hagyott örökül Pócza Jenő a jelen fizikusainak.

Az elhangzott előadások és bemutatott eredmények arról tanúskodnak, hogy a vékonyrétegek hazai fizikája már több, mint Pócza Puskin utcai és Fóti úti tranziens foglalatoskodásainak emléke és összefoglalása.

Pócza Jenő tagja volt lapunk szerkesztőbizottságának. Rövid, de eseménydús ideig azon Kísérleti Fizikai Tanszéken volt e beszámoló szerzője tanársegéd, ahová az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumából Pócza Jenőt átirányították és megbízták a tanszék vezetésével. Történt ez rövid idővel azután, hogy előző főnökeink külföldre mentek. (A többesszám arra utal, hogy Fenyves Ervin nevében is bátorkodom beszélni.) Pócza Jenő a fizika más területén volt honos, mégis segítőkész, emberileg meleg kapcsolatot létesítő kollégaként viselkedett. Last but not least: Jenő olyan egyetemi előadó volt, aki nemcsak szívesen, hanem szemlátomást élvezkedve vett részt előadási demonstrációs kísérleteinek szinte játékos előkészítésében. Ezzel pedig engem is megfertőzött: mindmáig nem vagyok képes oktatási, kutatási, laboratóriumi munkát a játszadozás mellőzésével elvégezni, amihez hasonló fertőzéstől senkit nem akarnék óvni.

Haiman Ottó