AUSZTRIA

Bécs/Wien
A Bécsi Műszaki Egyetem

Karlsplatz 13. M ű s z a k i  E g y e t e m / T e c h n i s c h e  H o c h s c h u l e. Itt is tanított Petzval József. Itt volt az anyagvizsgálat professzora, majd az egyetem rektora Tetmajer Lajos. E tényre a tértől számított második, zárt udvaron, az Anyagvizsgáló Laboratórium bejárata melletti falon levő fülkében elhelyezett, TETMAJER feliratú bronzszobor emlékeztet.

A Bécsi Tudományegyetem

Dr. Karl Lueger-Ring 1., B é c s i  T u d o m á n y e g y e t e m / U n i v e r s i t ä t  W i e n. Az épület középső, nagy, tagolatlan udvarának árkádos kerengője az egyetem Pantheonja, többek közt Doppler, Schrödinger, Boltzmann szobrával. Itt van Kaposi Mór orvos (Kaposvár, Kaposi-szindróma) szobra. A jobb oldali rész elején, a belső falon találjuk Petzval József márvány domborművét:
DR JOSEPH PETZVAL PROFESSOR DER MATHEMATIK 1837-1877 GEB. 1807 GEST. 1891 GEWIDMET VON DER PHOTOGR. GESELLSCHAFT IN WIEN. (Anton Brenek, 1901)
Vele csaknem szemben, az udvar felőli oszlopon Semmelweis mészkőtábla: IPH. SEMMELWEIS. 1818-1865 felirattal (Alfred Hrdlicka, 1967).

Roosevelt Platz, H o t e l  R e g i n a,  a Votiv Kirche közelében levő szállodának is volt lakója: Szilárd Leó

Boltzmanngasse 3., R á d i u m i n t é z e t / I n s t i t u t e  f ü r  R a d i u m f o r s c h u n g  und  K e r n p h y s i k  der  U n i v e r s i t ä t  W i e n. Hevesy György itt dolgozta ki Fritz Adolf Panethtal közösen a radioaktív nyomjelzés módszerét. Őrzik néhány cikkét, levelét, kéziratát.

Mariahilferstrasse 34., S t i f t s k i r c h e , Stift Kaserne, 1996. október 11-én Bécsben, az egykori Hadmérnöki Akadémia templomának utca felőli, jobb oldali belső falán 50 x 30 cm-es réz emléktáblát avattak:

“ICH HABE AUS DEM NICHTS EINE NEUE, WELT GESCHAFFEN!" “SEMMIBŐL EGY ÚJ, MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM!" BOLYAI JÁNOS (1802-1860) ZUM GEDENKEN AN DEN NAMENSGEBER UNSERER HOCHSCHULE, EINEN DER GENIALSTEN MATHEMATIKER ALLER ZEITE, DER ZWISCHEN 1818-1823 ZÖGLING DER HIESIGEN K. K. INGENIEUR-AKADEMIE WAR. MINDEN IDŐK LEGZSENIÁLISABB MATEMATIKUSAINAK EGYIKE, FŐISKOLÁNK NÉVADÓJA EMLÉKÉRE, AKI 1818-1823 KÖZÖTT A BÉCSI HADMÉRNÖKI AKADÉMIA HALLGATÓJA VOLT. AUFGESTELLT IM JAHRE DES MILLECENTENARIUMS. ÁLLÍTOTTÁK: A MILLECENTENÁRIUM ÉVÉBEN 1996 JÁNOS BOLYAI MILLITARTECHNISCHE HOCHSCHULE BUDAPEST BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPEST JÁNOS BOLYAI LANDWERHRSTIFTUNG UNGARN BOLYAI JÁNOS HONVÉD ALAPÍTVÁNY MAGYARORSZÁG

SIMMERING, Simmeringen Hauptstrasse 234., K ö z p o n t i  t e m e t ő / Z e n t r a l f r i e d h o f, A 2. kapun (2. Tor) át belépve a jobb oldali épületben térképet és útmutatókat vásárolhatunk. A főúton a hatalmas, kupolás Lueger Mauzóleum felé haladva megtaláljuk a díszsírhelyeket/Ehrengräben. Bal oldalt Beethoven, Mozart, Brahms, Schubert, Strauss sírja, jobb oldalt találjuk a tudósokat.

Ehrengräber Gruppe 14A Nummer 4:

JOSEF PETZVAL PROFESSZOR DER MATHEMATIK BEGRÜNDER DER PHOTOGRAPHISCHEN DIOPTRIK 1807-1891

Ehrengräber Gruppe 14B Nummer 35:

PROF. LUDWIG TETMAJER VON PRZERWA REKTOR DER K. K. TECH. HOCHSCHULE IN WIEN GEB. 14. JULI 1850. GEST. 31. JANUAR 1905.

1965-ben állított márvány sírkő:

ING DAVID SCHWARZ ERFINDER DES ALUMINIUM-LUFTSCHIEFES GESTORBEN IM 47. LEBENSJAHRE AM 13 JAN 1897

NEUJEDLERSDORF, Tetmajergasse
Petzval strasse

Kismarton/Eisenstadt

Fő út/Hauptstrasse 17., B a n k  für  A r b e i t  und  W i r t s c h a f t. Itt élt Wigner Jenő édesanyja és annak rokonai. Maga Wigner Jenő, Martha lánya, Margaret unokája többször felkeresték ezt a házat és a zsidó temetőt, ahol további őseik, az Einhornok márvány és gránit sírkövei - sűrűn egymás mellé helyezve - ma is állnak (150/55/30; 143/61/35).

Maria Enzersdorf

Grenzgasse 7. F r i e d h o f. Ebben a temetőben volt Hell Miksa síremléke. A régi temetői kápolnában/Alte Friedhof-Kapelle emléktábla utal e tényre: MAXIMILLIAN HELL 1720-1792.