Ábrahámhegy (Veszprém megye)

Pattantyús sétány. Utcajelző oszlop és azt díszítő szilfatábla őrzi a hírneves műegyetemi gépész professzor, Pattantyús-Ábrahám Géza emlékét (Raffai Béla, 1996).

Ajka (Veszprém megye)

Bródy Imre út 4. B r ó d y  I m r e G i m n á z i u m és S z a k k ö z é p i s k o l a bejáratának közelében áll Bródy Imre mészkőszobra (Kőfalvi Gyula, 1967), az első Bródy-szobor Magyarországon. (FSz 1992/8 címlap, tudósítás: FSz 1968. 224. o.). A gimnázium első emeletén Bródy Imre fényképe alatt márványtábla:

BRÓDY IMRE 1891-1945 AZ ELSŐ BRÓDY NAPOK EMLÉKÉRE: AZ ISKOLA TANULÓI ÉS TANÁRAI. 1969. III. 20.

Bródy Imre u. 2. B á n k i   D o n á t I p a r i S z a k k ö z é p i s k o l a és S z a k m u n k á s k é p z ő I n t é z e t.

Móricz Zs. u. 22. S z e n t - G y ö r g y i   A l b e r t S z a k i s k o l a és S z a k k ö z é p i s k o l a.

Eötvös u. 9. és

Mikes Kelemen u. 2. E ö t v ö s  L o r á n d Á l t a l á n o s I s k o l a és N e v e l é s i T a n á c s a d ó. Az iskola 1973 óta viseli Eötvös nevét. A bejárat bal oldalán 1995 óta Eötvös-relief és márványtábla:

“VÁLTOZATLANUL ÉS MOZDULATLANUL SEMMI SEM MARAD EZEN A VILÁGON." EÖTVÖS LORÁND

Ajkacsinger (Veszprém megye)

A buszmegállóval szemben az első magyarországi kriptongyár, ahol Bródy Imre szabadalma alapján állították elő az új típusú, Bródy által felfedezett izzólámpákhoz a kriptont. Márványtábla:

EZ AZ ÉPÜLET IPARI MŰEMLÉK. E GYÁRBAN DOLGOZOTT AZ 1930-AS ÉVEKBEN BRÓDY IMRE KIVÁLÓ FIZIKUS, A KRIPTON TÖLTÉSŰ IZZÓLÁMPA FELTALÁLÓJA, A FASIZMUS ÁLDOZATA. ÁLLÍTOTTA AJKA VÁROS TANÁCSA, A SZAKMUNKÁSTANULÓK I. ORSZÁGOS HONISMERETI TÁBORA 1978.