VI. kerület

Király u. 76.

Király u. 76. Az Eötvös utca sarkán álló épületben született Wigner Jenő. 1995, november 17-én márványtáblát avattak:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT WIGNER JENŐ 1902-1995 NOBEL-DÍJAS FIZIKUS, A FASORI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM EGYKORI DIÁKJA, AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZDOKTORA, AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT TISZTELETBELI TAGJA. MAGYARSÁGÁT MINDIG VÁLLALTA. AZ ATOMREAKTOROK FEJLESZTÉSÉBEN ÉS AZ ATOMFIZIKÁBAN AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA MARADANDÓT ALKOTOTT. (FSz 1995/12).

Rippl-Rónai u. 25.

Rippl-R. u. 25. Vörös márványtábla:

E HÁZBAN SZÜLETETT GÁBOR DÉNES 1900-1979 A HOLOGRÁFIA MEGALKOTÓJA NOBEL-DÍJAS TUDÓS, HUMANISTA GONDOLKODÓ. EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A NOVOFER ALAPÍTVÁNY 1996-BAN

(Nottinghamban van Gabor Street, de Budapesten még nincs Gábor Dénes utca!)

Szív u. 16.

Szív u. 16. A mérnök-képesítésű író, tudomány-történész szülőházán 1997. február 28-án avattak emléktáblát:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT KOESTLER ARTÚR (1905-1983) VILÁGHÍRŰ MAGYAR ÍRÓ. ÁLLÍTTATTA: TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1997.

VII. kerület

Városligeti fasor 17-21.

Városligeti fasor 17-21. A B u d a p e s t i E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m tisztelői domborműves márványtáblát állítottak az emeleti lépcsőfordulóban Wigner és Neumann matematika tanárának, Rátz Lászlónak, egy emelettel feljebb fizikatanáruknak, Mikola Sándornak:

MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 MATEMATIKA-FIZIKA TANÁR, TERMÉSZETTUDÓS ÉS IGAZGATÓ, A TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJA, 1897-TŐL 1935-IG TANÍTOTT ISKOLÁNKBAN. HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTOTTA A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE

Mikola Sándor nevével az iskola háborús hősi halottainak névsorában is találkozhatunk. Híres tanítványaik, Neumann János és Wigner Jenő bronz szobra a 2. emeleti díszterem előtt áll (Ilona Barth, 1992). Itt tanult Harsányi János Nobel-díjas. Németországi adományból újra elkészítették azt a napórát, amelyet először Mikola tanársága idején helyeztek el a templom melletti első emeleti udvari terasz oldalán, majd 1945 után megsemmisítettek (FSz 1996/12 címlap). A gimnázium egykori legendás hírű kémia- és fizikatanárának, Vermes Miklósnak állított domborműves emléktábla a fizikai előadó mellett az iskola második emeletén (Vigh Tamás, 1992):

DR. VERMES MIKLÓS 1905-1990 TANÍTOTT UTOLSÓ NAPJÁIG

Városligeti fasor 33.

Városligeti fasor 33. Egy szép palotán 1989. február 9-én felavatott emléktábla:

EBBEN A HÁZBAN NEVELKEDETT SZILÁRD LEÓ 1898-1964 FIZIKUS, AZ ATOMKUTATÁS ÚTTÖRŐJE, AZ ATOMENERGIA BÉKÉS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁNAK EGYIK KEZDEMÉNYEZŐJE MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA 1988 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM. (FSz 1989/6)

Bajza u. 50. (régebben 28).

Bajza u. 50. Szilárd Leó szülőházára születésének 150. évfordulóján, budapesti temetésének napján szürke márványtáblát tettek:

SZILÁRD LEÓ (1898-1964) 1898. FEBRUÁR 11-ÉN ITT SZÜLETETT SZILÁRD LEÓ A VILÁGHÍRŰ FIZIKUS, A MODERN INFORMÁCIÓELMÉLET EGYIK MEGALAPÍTÓJA, Az ELSŐ ATOMREAKTOR TERVEZŐJE. AKTÍVAN KÜZDÖTT AZ ATOMFEGYVEREK ELTERJEDÉSE ELLEN ÉS AZ ATOMENERGIA BÉKÉS FELHASZNÁLÁSÁÉRT.

LEO SZILARD, BRILLIANT PHYSICIST, WAS BORN HERE ON 11 FEBRUARY 1898. HE WAS ONE OF THE FOUNDERS OF INFORMATION THEORY DESIGNER OF THE FIRST ATOMIC REACTOR, AND WORKED TIRELESSLY TO PREVENT THE PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS AND TO PROMOTE THE PEACEFUL USE OF NUCLEAR ENERGY.

EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT, MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG, MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE, AMERICAN PHYSICAL SOCIETY, BUDAPEST, 1998. FEBRUÁR 11.

Kazinczy u. 21. M a g y a r E l e k t r o t e c h n i k a i M ú z e u m. Gazdag kiállítási anyag mellett sok képzőművészeti alkotást is találhatunk a szakemberekről elnevezett termekben. - Bródy-terem: jobbra bronz relief (Hagh Fábián), 1990-ben, Bródy születésének századik évfordulóján avatták. - A Jedlik Ányos-teremben olajfestmény Jedlik Ányosról. - A Bláthy-teremben Bláthyról készült festmény és a vitrinben a Bláthy-díj (MEE) (Szabó István által készített bronz plakett). - A Zipernowsky-terem egész hátsó falát betöltő 12 m2-es világos Zipernowsky-pannó, Mészáros László alkotása, Jedliket és Ganzot is ábrázolja. - A múzeumban van még Déri Miksáról, Kandó Kálmánról és Ganz Ábrahámról elnevezett terem, festmény Bay Zoltánról, szobor Verebély Lászlóról és sok értékes elektromos emlék.

Király u. 73.

Király u. 73. Ebben a házban született Gróf András-Andrew Grove, az Intel elnöke 1938-ban.

Rákóczi u. 4. Emléktábla a ház falán:

1909-BEN A RÁKÓCZI ÚTNAK EZEN A SZAKASZÁN BUDAPESTEN ELŐSZÖR GYÚLTAK KI VILLAMOS ÍVLÁMPÁK. AZ ELEKTROMOS KÖZVILÁGÍTÁS MEGINDULÁSÁNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK 1975.

Fiumei út, K e r e p e s i t e m e t ő. A Fiumei úti I. kapunál, a főbejáratnál temetőtérképet vásárolhatunk, és annak alapján megtalálhatjuk a keresett nevezetes személy sírját. A térképen a több száz felsorolt név mellett születési és halálozási év, foglalkozás, a sír helye (művészi síremlékeknél még az alkotó neve is) olvasható. A főkaputól induló főúton hamar elérünk egy félkörkiképzésű helyhez, a magyar jakobinusok sírboltjához, ehhez balról csatlakozik a 10/1 parcella. “Eötvös Loránd 1848-1919, fizikus, egy. tan. MTA, 10/1-1-9, Stróbl A." tájékoztat az útmutató, ami azt jelenti, hogy a 10/1-es parcella 1. sor 9. sír Eötvösé. Eötvös sírján vörösmárvány-táblás hátfal előtt külön posztamensen áll a Stróbl Alajos portréja alapján Kallós Ede által készített mellszobor. A vörösmárványon a felírás: VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND 1848-1919.

Születésének 150. évfordulóján hozták haza Amerikából Szilárd Leó hamvait: az “akadémiai parcellában" (27) van fehér márványlapja:

SZILÁRD LEÓ (1898-1964). Közelében:
KÜRTI MIKLÓS (1908-1998)

Ide temetik 2001-ben Hevesy György magyar Nobel-díjast is. Felsorolunk néhány fizikus, mérnök, csillagász sírhelyet: Bartoniek Géza (1854-1930) 35-1-56 (Pátzay P.), Bláthy Ottó Titusz (1860-1939) 34-1-45 (Petri L.), Fröhlich Izidor (1853-1931) 46-1-9, Greguss Gyula (1829-1869) fizikus, műfordító, MTA, 18-2-4, Jánossy Lajos (1912-1978) 34/2-2-32, Kandó Kálmán (1869-1931) 46-1-6, Klupathy Jenő (1861-1931) 35-2-45, Kövesligethy Radó (1862-1939) 48/1-1-72, Novobátzky Károly (1884-1967) 30/2-1-16, Puskás Ferenc (1848-1884) BAL 339, Puskás Tivadar (1844-1893) 34/1-2-2, Stoczek József (1819-1890) 34/2-2-6, Szily Kálmán (1838-1924) 17/2-1-21, Tangl Károly (1869-1940) 41/1-1-34, Tihanyi Kálmán (1897-1947) 34-6-40. Ugyanitt Wittmann Ferenc (1860-1932).

VIII. kerület

Puskin u. 5.

Puskin u. 5. Eötvös Loránd Tudományegyetem egykori F i z i k a i É p ü l e t e. Nem sok egyetemet neveztek el fizikusról. Az Eötvös Loránd által tervezett és építtetett D épület lépcsőházában Eötvös Loránd domborműves portréját magába foglaló fehérmárvány-tábla:

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN KUTATOTT ÉS TANÍTOTT 1866-TÓL 1919-IG VÁSÁROSNAMÉNYI BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND A FIZIKA KLASSZIKUS MESTERE. NEVÉT AZ EÖTVÖS TÖRVÉNNYEL, A GRAVITÁCIÓS TORZIÓS INGÁVAL, AZ EÖTVÖS EFFEKTUSSAL ÖRÖKÍTETTE MEG.

TUDÓS PROFESSZORÁNAK A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNY EGYETEM, ÚTTÖRŐ ALAPÍTÓJÁNAK A BÁRÓ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI INTÉZET 1934-BEN.

Eötvös lakott az első emeleten jobbra, ott is halt meg (FSz 1971/2, 1971. 312-314. o.). Ha az első emeleten balra visszafordulva felmegyünk a lépcsőn, akkor az Eötvös-féle előadóterembe jutunk, oda, ahol Eötvös előadásait tartotta. Itt alakult meg az Eötvös Társulat 1891-ben. Itt ünnepelték a társulati tagok az alapítás 50. évfordulóját és centenáriumát is. Itt búcsúztak az épülettől a fizikusok 1998. október 14-én. Az első emeletről lefelé vezető lépcső fordulójában fehér márványtáblát fogott közre két díszlámpa:

HEVESY GYÖRGY (1885-1966) 1913-BAN LETT A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM MAGÁNTANÁRA. A III. KÉMIAI INTÉZETBEN VÉGEZTE RADIOAKTIVITÁSI KUTATÁSAIT, MAJD EÖTVÖS LORÁND MEGHÍVÁSÁRA A II. FIZIKAI TANSZÉKET VEZETTE 1919-BEN. A RADIOAKTÍV NYOMJELZÉS MÓDSZERÉNEK FELFEDEZÉSÉÉRT 1943-BAN KAPOTT KÉMIAI NOBEL-DÍJAT.

A táblát 1985-ben avatták (FSz 1986/1 címlap), jelenleg raktárban van. - A Puskin utcai külső falon, a párkány fölött magasan, a vörös téglák 1959 óta közrefogják Kákonyi István bronz domborműves Eötvös márványtábláját (92 x 128 cm):

E HÁZBAN ÉLT ÉS VÉGEZTE ALAPVETŐ KUTATÁSAIT EÖTVÖS LORÁND A LEGNAGYOBB MAGYAR FIZIKUS 1848-1919 ÁLLÍTTATTA A NEVÉT VISELŐ TUDOMÁNYEGYETEM 1919-BEN.

Múzeum körút 6-8.

Múzeum körút 6-8. Az ELTE Múzeum körúti épülete előtt jár még a szép régi csillagászati ingaóra.
A bal oldali második épületben az egykori Kémiai Intézet földszintjén terrakotta dombormű: HENRY CAVENDISH 1731-1810

Trefort kert. Eötvös Loránd bronz mellszobra a zöld fűből magasodó, egyszerű téglatest-alakú posztamensen (FSz 1990/7 címlap). A szobor alján hátul a művész kézjegye.

Trefort u. 8.

Trefort u. 8. Magyarország első egyetemi gyakorlóiskolája, a “Minta Gimnázium", mai nevén E L T E T r e f o r t  Á g o s t o n G y a k o r l ó G i m n á z i u m a. A földszinti folyosón az alapító Kármán Mór emléktáblája:

KÁRMÁN MÓR 1844-1915 A HAZAI TANÁRKÉPZÉS KIEMELKEDŐ ÚTTÖRŐJE. AZ Ő TERVEI ÉS ÚTMUTATÁSAI ALAPJÁN SZERVEZTÉK MEG AZ EGYETEM MELLETT MŰKÖDŐ GYAKORLÓ GIMNÁZIUMOT. 1872 ÉS 1897 KÖZÖTT - HUSZONÖT ÉVEN ÁT - A DIÁKOK ÉS FIATAL TANÁRNEMZEDÉKEK EGÉSZ SORÁT NEVELTE INTÉZETÜNKBEN. A GYAKORLÓISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁN 1972.

Igen sok neves diákja (Kármán Tódor, az alapító fia, Kürti Miklós, Teller Ede) volt az iskolának.

Múzeum körút 12. A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m Történeti Képcsarnok gyűjteményében Eötvös Loránd metszet, a Legújabbkori Történeti Múzeum fotógyűjteményében fotó. Az ABC-sorrendbe rakott arcképek közt sok ismerős névre bukkanhatunk. Itt őrzik az egyik legelső hazai röntgenfelvételt Eötvös Loránd kezéről (FSz 1992/4 140)

Szentkirályi u. 22.

Szentkirályi u. 22. A ház falán az 1989. augusztus 23-án avatott márványtáblán ezt olvashatjuk:

E HÁZBAN SZÜLETETT KÁRMÁN TÓDOR 1881-1963 A NEMZETKÖZI ASZTRONAUTIKAI AKADÉMIA ELNÖKE. A MŰSZAKI TUDOMÁNYOK VILÁGHÍRŰ MŰVELŐJE, A REPÜLÉSTUDOMÁNY ÉS A RAKÉTATECHNIKA ÚTTÖRŐJE 1989.

Bródy Sándor u.5-7. Marconi Guglielmo emléktábla a Magyar Rádió épületén.

József körút 65. Itt is lakott Budapesten Ortvay Rudolf.

Baross Gábor tér. A watt-egység névadójának, a gőzgép felfedezőjének, James Wattnak egész alakos szobra a K e l e t i P á l y a u d v a r homlokzatán, magasan fent, jobb oldalon. Bal oldalt a gőzmozdony felfedezőjének, Stephensonnak ugyancsak egész alakos szobra. - A csarnokból a Kerepesi út felé nyíló kijárat egyik oszlopán fémtábla:

A MAGYAR NAGYVASÚTI 50 PERIÓDUSÚ KÖZFORGALMI VILLAMOS VONTATÁS MEGINDULÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA EMLÉKÉRE. 1932. SZEPTEMBER 12.

Alul balra a Kandó Kálmán köralakú felirat felett a feltaláló portréja, jobbra egy Kandó-mozdony, alatta az avatás dátuma: 1982. szeptember 12.

Horváth Mihály tér 17-18. A J ó z s e f v á r o s i T e l e f o n k ö z p o n t főbejáratán oldalt található Puskás Tivadar és Ferenc 80 x 110 cm-es domborműves emléktáblája (Sződy Szilárd, 1931):

A MAGYAR TÁVBESZÉLŐ 50 EVES FENNÁLLÁSÁNAK ÉS AZ ALAPÍTÓKNAK PUSKÁS TIVADARNAK ÉS FERENCNEK EMLÉKÉRE EMELTE A MAGY. KIR. POSTA 1881-1931.

(FSz 1996/12. borító 2)

Tavaszmező u. 15-17. K a n d ó K á l m á n  M ű s z a k i F ő i s k o l a (Budapesti Műszaki Főiskola egysége).

Népszínház u. 8. B á n k i D o n á t  M ű s z a k i F ő i s k o l a

(Budapesti Műszaki Főiskola egysége).

Bláthy Ottó utca, Déri Miksa utca