Baja (Bács-Kiskun megye)

Tóth Kálmán u. 19.  B a j a i   B e m u t a t ó  C s i l l a g v i z s g á l ó.

Bakonybánk (Komárom-Esztergom megye)

Táncsics u. Bánki Donát szülőháza helyén 1984-ben Bánki Donát Emlékparkot létesítettek, amelyben egy régebben Veszprémben működött Bánki-turbinát és emléktáblát is elhelyeztek:

BAKONYBÁNKON SZÜLETETT BÁNKI DONÁT (1859-1922) GÉPÉSZMÉRNÖK EMLÉKÉT ŐRIZZE AZ ITT LÁTHATÓ VIZITURBINA TALÁLMÁNY

Kossuth Zajos u. 27. B á n k i   D o n á t Á l t a l á n o s I s k o l a.

Kossuth Zajos u. 21. Az egykori kastélyban Bánki Emlékszoba.

Balassagyarmat (Nógrád megye)

Balassa út 6. K u r l ä n d e r  I g n á c  C s i l l a g á s z a t i  É s z l e l ő   és   B e m u t a t ó h e l y.

Rákóczi u. 50. S z e n t - G y ö r g y i  A l b e r t  G i m n á z i u m   és   S z a k k ö z é p i s k o l a.

Kandó Kálmán utca

Balatonfüred (Veszprém megye)

Tagore sétány a Balaton partján. A magyar fizika világméretű elismertségét jelzi, hogy sok nemzetközi kiválóság jött el Magyarországra, tartott előadást balatonfüredi konferenciákon, és megtisztelte a magyarokat emlékfa ültetésével. Innen indultak el 1972-ben az azóta három kontinenst bejárt kétévenkénti Neutrínó Konferenciák. Idősorrendben az egyre fiatalabb platánok és tiszafák előtt emléktáblák:
EZT A FÁT BRUNO PONTECORVO LENIN-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1972. JÚNIUS 13-ÁN.
EZT A FÁT L. M. FRANK NOBEL-DÍJAS SZOVJET FIZIKUS ÜLTETTE 1972. AUGUSZTUS 3-ÁN.
EZT A FÁT WIGNER JENŐ NOBEL-DÍJAS FIZIKUS 1976. AUGUSZTUS 14-ÉN ÜLTETTE.
EZT A FÁT PAUL ADRIEN MAURICE DIRAC NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1977. JÚLIUS 11-ÉN.
EZT A FÁT A. M. PROHOROV A SZOVJET TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FIZIKAI OSZTÁLYÁNAK ELNÖKE, NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1979. JÚNIUS 9-ÉN.
EZT A FÁT ÜLTETTE RUDOLF MÖSSBAUER NOBEL-DÍJAS NÉMET FIZIKUS 1982. JÚNIUS 15-ÉN.
EZT A FÁT DR. NEVILL F. MOTT ANGOL NOBEL-DÍJAS FIZIKUS ÜLTETTE 1986. SZEPTEMBER 18-ÁN.
EZT A FÁT BENOIT MANDELBROT FRANCIA MATEMATIKUS A FRAKTÁLOK FELFEDEZŐJE ÜLTETTE 1987-BEN.
EZT A FÁT KÜRTI MIKLÓS A MÉLYHŐMÉRSÉKLETŰ FIZIKA KUTATÓJA ÜLTETTE 1989. SZEPTEMBER 10-ÉN. (FSz 1989/11 címlap)
EZT A TISZAFÁT TELLER EDE AZ ATOMENERGIA-KUTATÁS ÚTTÖRŐJE, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJA ÜLTETTE 1991 SZEPTEMBERÉBEN. (FSz 1992/1 hátlap)
EZT A FÁT HARSÁNYI JÁNOS NOBEL-DÍJAS KÖZGAZDÁSZ ÜLTETTE 1995. MÁJUS 6-ÁN.
EZT A FÁT OLÁH, GYÖRGY NOBEL-DÍJAS KÉMIKUS ÜLTETTE 1995. MÁJUS 6-ÁN.
EZT A FÁT DANIEL GAJDUSEK NOBEL-DÍJAS AMERIKAI ORVOSKUTATÓ ÜLTETTE 1998. SZEPTEMBER 23-ÁN TETT LÁTOGATÁSAKOR.

A parti fáktól pár perces sétával feljuthatunk a Kossuthról elnevezett savanyúvíz forrás mögött lévő Gyógytérre, a B a l a t o n i  P a n t h e o n  árkádjához. Itt azoknak állítottak emléktáblát, akik kapcsolódtak a Balatonhoz. Eötvös Loránd domborműves emléktáblája:

EÖTVÖS LORÁND A BUDAPESTI TUDOMÁNYEGYETEM TANÁRA ÉS A MAGYAR TUD. AK. TAGJA DOLGOZTA KI A FÖLD BELSŐ RÉTEGEINEK GRAVITÁCIÓS VIZSGÁLATI MÓDSZERÉT. GRAVITÁCIÓS KETTŐS INGÁJÁT 1901/2 ÉS 1902/3 TELÉN A BEFAGYOTT BALATON JEGÉN, FÜRED ÉS TIHANY KÖZÖTT PRÓBÁLTA KI ÉS HITELESÍTETTE. MÓDSZERÉVEL, AMELY AZ EGÉSZ VILÁGON ELTERJEDT, A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYNAK NAGY HASZNOT, HAZÁNKNAK NAGY DICSŐSÉGET SZERZETT. EÖTVÖS ALKOTÁSÁNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTA E TÁBLÁT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULAT 1959-BEN.

Noszlopy Gáspár u. 2. Az  E ö t v ö s  L o r á n d  Á l t a l á n o s  I s k o l a  zsibongójában Eötvös-emlékfal, az iskolaudvaron pedig karcsú posztamensen nem megszokott formájú bronz Eötvös-mellszobor van (Borbás Tibor, 1989).

Balatonfűzfő (Veszprém megye)

Gagarin u. 30. I r i n y i   J á n o s Á l t a l á n o s  I s k o l a.

Balatonudvari (Veszprém megye)

Az  E ö t v ö s  L o r á n d  G e o f i z i k a i   I n t é z e t  telephelye.

Barcs (Somogy megye)

Kandó Kálmán út

Bátonyterenye-Kisterenye (Nógrád megye)

Váci Mihály út 5. A V á c i  M i h á l y G i m n á z i u m b a n Podmanicky Géza Észlelő és Bemutatóhely.

Bicske (Fejér megye)

Bicske, Nagy Károly csillagvizsgálójának romjai Bicske határában a várostól 3 km-re, az 1-es autópálya közelében rálelhetünk az 1847-ben épült Nagy Károly-féle csillagvizsgáló és a hegyi kastély romjaira. A kastély egykori tulajdonosa a Kossuth-kormány külügyminisztere, Batthyány Kázmér volt. A csillagvizsgálót, valamint a családi mauzóleumot Batthyány Kázmér gazdatisztje, Nagy Károly, a vegytan-, és természettan tudósa építtette és saját költségén értékes és korának legkorszerűbb műszereivel szerelte fel. Nagy Károly készítette el hazánknak az első éggömböt. Népszerűsítette a mikroszkópot, a távcsövet, a métert és a kilogrammot. A szabadságharc után Batthyány Kázmér birtokait elkobozták, így a hegyi kastélyt, rajta a csillagvizsgálót és mauzóleumot is. A csillagvizsgáló 1849-ben tönkrement. Műszereit az MTA, majd Eötvös Loránd őrizte. Most az U r á n i a C s i l l a g v i z s g á l ó b a n találhatók.

Buják (Nógrád megye)

Glatz Oszkár u. 1. S z e n t - G y ö r g y i A l b e r t Á l t a l á n o s I s k o l a . Szent-Györgyi-mellszobrukat (Alix Robinson, USA, 1989) a professzor feleségétől kapták.