DÁNIA

Koppenhága/Kobenhavn

Blegdamsvej 17. N i e l s  B o h r  I n t é z e t. Itt dolgozott Hevesy György.

Vesterbrogade 59. V á r o s i  M ú z e u m / B y m u s e u m: A “Demokrácia szárnyai alatt 1908-1996" című kiállításon látható a Hevesy által felfedezett új kémiai elem első preparátuma: “HAFNIUM HF 72 SZÁMÚ ELEM, AMELYET 1922-BEN KOPPENHÁGÁBAN FEDEZTEK FEL" - hirdeti a dán felirat. A mintát a múzeum 1968-ban kapta a város fennállásának 800. évfordulójára.