Diósd (Pest megye)

Kőbányai út. R á d i ó  és  T e l e v í z i ó  M ú z e u m. A falut átszelő 70-es főútról Törökbálint felé kanyarodva hamarosan meglátjuk a dombtetőn emelkedő antennákat. Az épület előtti parkban kopjafákon láthatjuk a rádiózás, televíziózás 13 jelentős alkotójának faragott portréját, és olvashatunk alkotásaikról. Köztük van Mihály Dénes, Puskás Tivadar, Békésy György, Tomcsányi István, Bay Zoltán, Tihanyi Kálmán (Salló István faszobrász és fiai: Csaba és Győző faszobrászok, 1995). A két Békésy-szobában őrzik a Hawaii Egyetemtől kapott Békésy Archívumot és hagyatékot. Itt van a Nobel-díjas tudós testvére, dr. Békésy Miklós által készített bronz Békésy-szobor és Csiky László gipsz Békésy-szoborkarikatúrája (1995).

Dobogókő (Pest megye)

dobogókői Eötvös L. Túristaház

B á r ó E ö t v ö s  L o r á n d - M e n e d é k h á z. A parkoló felől nézve a bal oldali faház oldalán emléktábla áll:

EÖTVÖS LORÁND MENEDÉKHÁZ VÉDETT SPORTTÖRTÉNETI EMLÉK A FŐVÁROS KÖRNYÉKÉNEK ELSŐ TURISTAHÁZA. ÉPÍTTETTE: A MAGYAR TURISTA EGYESÜLET DR. TÉRY ÖDÖN ÉS DR. THIRRING GUSZTÁV KEZDEMÉNYEZÉSÉRE PROKOP GÉZA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT TELKEN. PFINN JÓZSEF TERVEI SZERINT 1897-98-BAN. ÚJJÁÉPÜLT EREDETI FORMÁJÁBAN TURISTA MÚZEUM CÉLJÁRA TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁSSAL 1963-64-BEN ÁLLÍTOTTA: BEAC, GANZ-MÁVAG VSE

Jobboldalon E ö t v ö s  L o r á n d  t u r i s t a h á z.

Dombóvár (Somogy megye)

Kandó Kálmán út

Dunakeszi (Pest megye)

Kandó Kálmán sétány

Dunaújváros (Fejér megye)

Bercsényi M. út 2. B á n k i  D o n á t  G i m n á z i u m  és  S z a k k ö z é p i s k o l a. Aulájában Bánki-dombormű (Egresiné Tóth Ila).