Eger (Heves megye)

Eszterházy tér 2.

Eszterházy tér 2. Az E s z t e r h á z y  K á r o l y  F ő i s k o l a egyik épülete a későbarokk copfstílusú Egri Líceum, amelyet gróf Eszterházy Károly (1725-1799) egyetemnek szánt. Keleti oldalán 53 méter magas csillagásztorony, az Egri Specula. A VI. emeleten csillagászati kiállítás van a híres délvonallal, régi eszközökkel, egykori csillagászok képeivel. A csillagvizsgáló Hell Miksa tervei alapján készült el 1766-ban. Vésett kő emlékeztet a magyar orvosok és természetvizsgálók egri érseki líceumban 1868. augusztus 24-28. között tartott összejövetelére. A IX. szinten a periszkópos camera obscura működik

Markhót Ferenc út és Knézich u. sarkán, a minaret mellett levő épület falán emléktábla:

1769. NOVEMBER 25-ÉN EBBEN A KÓRHÁZBAN NYÍLT MEG AZ ELSŐ MAGYAR ORVOSI AKADÉMIA, A SCHOLA MEDICINALIS. AZ OKTATÁS A MOSTOHA KÖRÜLMÉNYEK MIATT 6 ÉV MÚLVA MEGSZŰNT. MÉGIS ENNEK A BÁTOR KEZDEMÉNYEZÉSNEK EREJE INDÍTOTTA MEG HAZÁNKBAN AZ ORVOSKÉPZÉST. A KÓRHÁZ JUBILÁRIS ÜNNEPÉNEK EMLÉKÉRE 1958-BAN.

Bajcsy Zsilinszky u. 1. Albert Ferenc (Klagenfurt, 1811. január 1. - Eger, 1883. augusztus 9.) emléktáblája:

EBBEN A HÁZBAN LAKOTT MONTEDEGOI ALBERT FERENC 1811-1883 A BUDAI URANIAE, ÉS AZ EGRI SPECULA CSILLAGÁSZA.

Rákóczi út 48. N e u m a n n  J á n o s  K ö z g a z d a s á g i  S z a k k ö z é p i s k o l a  és  G i m n á z i u m b a belépve a jobb falon emléktábla:

A CSILLAG MÉG LEFUTVA IS VILÁGÍT (MÓRA FERENC) NEUMANN JÁNOS 1903-1957

A földszinti aulában Neumann-emlékfal.

Rákóczi u. 2. A M ű s z a k i  I n f o r m a t i k a i  K ö z é p i s k o l a  és  K o l l é g i u m 1996. december 4-én Wigner Jenő nevét vette fel, Wigner Mártának, a nagy fizikus leányának jelenlétében. Ekkor avatták az iskola udvarán, a bejárat bal oldalán Wigner Jenő bronzszobrát (Farkas Pál, 1995). A földszinti folyosón Wigner-emlékfalat és fehér márványtáblát helyeztek el:

WIGNER JENŐ 1902-1995 NOBEL-DÍJAS FIZIKUS

Az iskola udvarán van a magyar származású Nobel-díjasok szoborparkja. Farkas Pál alkotásai: Wigner Jenő (1996), Szent-Györgyi Albert (1997), Bárány Róbert (1999). Kampfl József szobrai: Lénárd Fülöp, Zsigmondy Richárd, Gábor Dénes, Polányi János, Wiesel Eliézer, Oláh György, Harsányi János (2000).

Hell Miksa u. Az egri Specula létrejöttét segítő csillagászról van elnevezve.

Tittel Pál u. Az egykori Specula-igazgató tiszteletére.

Albert Ferenc utca, Eötvös Loránd utca

Egyházasfalu (Győr-Moson-Sopron megye)

Ady Endre u. 36. Itt állt az a ház, ahol Simonyi Károly született 1917-ben. Gyermekkorát a 28. számú házban töltötte.

Ercsi (Fejér megye)

Eötvös u. Eötvös kúria, amelyben családi birtokon Eötvös Loránd édesapja gyermekéveit töltötte. A múlt századi épület egyik szobájában az Eötvös család hagyatékából összeállított kiállítás.

Érd (Pest megye)

Erzsébet út 24-32. B o l y a i  J á n o s  Á l t a l á n o s  I s k o l a aulájában Bolyai János domborműve (Eöry Emil).

Esztergom (Komárom-Esztergom megye)

Vár, III. Béla-terem. Regiomontanus Esztergomban is végzett megfigyeléseket Vitéz János támogatásával. Ennek emlékét őrzi a III. Béla egykori dolgozószobájának falán még ma is látható néhány csillagkép.

Várfal, a vár bejáratánál Regiomontanus-emléktábla:

JOHANNES MÜLLER REGIOMONTANUS (1436-1476) NÉMET CSILLAGÁSZ ÉS MATEMATIKUS MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁSA 1467-1471 ÉS ESZTERGOMBAN VÉGZETT MUNKÁSSÁGA EMLÉKÉRE SZÜLETÉSE 550. ÉVFORDULÓJÁN ESZTERGOM VÁROS TANÁCSA KOMÁROM MEGYE AMATŐR CSILLAGÁSZAI 1986

1986-ból domborműves kerek kerámia plakett:

REGIOMONTANUS EMLÉKÜLÉS 1436 1986 ESZTERGOM

Regiomontanus utca