Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar megye)

Rókahát u. 1. M a r ó t h y  G y ö r g y  Á l t a l á n o s  I s k o l a.

Hatvan (Heves megye)

Kandó Kálmán utca

Hegyhátsál (Vas megye)

Fő u. 23. A kápolna közelében üres telek, ezen állt Kunc Adolf szülőháza. A kápolna utcára néző falán márványtábla:

HEGYHÁTSÁL SZÜLÖTTE DR. KUNC ADOLF 1841-1904 PREMONTREI SZERZETES, FIZIKUS. JELES KÖZÉLETI SZEMÉLY EMLÉKÉT TISZTELETTEL ŐRZIK A KÖZSÉG LAKÓI 1988.

Hódmezővásárhely (Csongrád megye)

Szent István tér. A felújított zsinagóga jobb oldali falán márványtábla:

DR. WITTMANN FERENC 1860-1932 FIZIKUS, MŰEGYETEMI TANÁR EMLÉKÉRE. VÁROSI TANÁCS 1985 MTESZ

Szőnyi u. 2. B e t h l e n  G á b o r  R e f o r m á t u s  G i m n á z i u m. Németh László egykori iskolájának emeleti folyosóján iskolai panteon van. Itt látható a fizikaszertárt megalapító tanár, Garzó Imre terrakotta reliefje. A II. emeleten van Garzó Imre terem.

Garzó Imre út

Izsák (Bács-Kiskun megye)

Szabadság tér 1. Az Ö n k o r m á n y z a t i  H i v a t a l épületének falán Szily Kálmán márvány emléktáblája, amelyet a falu a BME és az MTA támogatásával állított:

EZEN A HELYEN ÁLLT A SZILY CSALÁD HÁZA, AMELYBEN SZÜLETETT SZILY KÁLMÁN 1838-1924 EGYETEMI TANÁR A MŰEGYETEM REKTORA 1889-1905 KÖZÖTT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRA, FIZIKUS, MATEMATIKUS, NYELVÉSZ IZSÁK LAKOSSÁGA 1988.

Szabadság tér 14. Az Önkormányzat épületével szemben Lévő F a l u m ú z e u m b a n gazdag anyag van Szily Kálmánról, a falu szülöttjéről és Táncsics Mihályról, a falu tanítójáról.

Kossuth Lajos u. 54. S z i l y  K á l m á n  K ö n y v t á r az izsáki falusi könyvtár.

Szily Kálmán u. a Rákóczi úttal párhuzamos Bocskay útból nyílik.

Jászapáti (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Utasi út 13/A. M e r i d i á n  É s z l e l ő  és  B e m u t a t ó h e l y, a Nógrád Megyei Csillagászati Alapítvány országos észlelő hálózatának egyik állomása.