Marcali (Somogy megye)

Puskás Tivadar út

Mátraderecske (Heves megye)

Hősök tere. A temetőben a hősi emlékmű mögött Teller Ede fenyőfát ültetett, mellette emléktábla:

EZT A FÁT TELLER EDE: ÜLTETTE 1994. JÚLIUS 6-ÁN.

“MAKACS REMÉNNYEL

MÉGIS, MÉGIS HINNI,

HOGY AMIT CSINÁLOK,

AZ NEM LEHET SEMMI"

Ugyanitt ültetett emlékfát a Nobel-díjas Daniel Carleton Gajdusek is 1998-ban. Az általa fogalmazott felirat:

IMMÁRON VALÓDI GYÖKEREK - MAGYAR FÖLDBEN.

Jan Nilson, a Svéd Tudományos Akadémia elnöke által ültetett emlékfa (2000) svéd felirata magyalru1:

TEREBÉLYESEDŐ TUDÁST MINDENKINEK!

Deák út 1. N é p m ű v é s z e t i  H á z, interaktiv természettudományi múzeum, tablók Teller Edéről, Gajdusek Dánielről és Jan Nilsonról.

Hazánkban itt indultak a radon-kutatások a falusi lakosság sugárterhelésének feltérképezésére.

Mátraszentimre (Heves megye)

Eötvös Loránd u. 1. Á l t a l á n o s  I s k o l a.

Mezőberény (Békés megye)

Edison utca

Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Eötvös Loránd utca

Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Iglódi u. 2. (Miskolctapolca) B a y  Z o l t á n  A l k a l m a z o t t  K u t a t á s i  A l a p í t v á n y  L o g i s z t i k a i  és  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t.

Soltész Nagy Kálmán út 7. B l á t h y  O t t ó  V i l l a m o s i p a r i  S z a k k ö z é p i s k o l a. Az előcsarnokban az iskolatörténeti kiállításon két Bláthy-tabló. A bejárattal szemben Bláthy Ottó-mészkőszobor (Varga Miklós, 1975).

Palóczy u. 3. K a n d ó  K á l m á n  H í r a d á s t e c h n i k a i  és  M ű s z e r i p a r i  S z a k k ö z é p i s k o l a. Az aula jobb oldali részében Kandó-olajfestmény és kiállítás van. A tanári szobában Kandó-kép, a II. emeleten “Névadónk Kandó Kálmán" állandó kiállítás látható.

Kandó Kálmán tér. A Tiszai pályaudvar előtt áll Kandó Kálmán egész alakos mészkőszobra (Antal Károly, 1967.).

Fényi Gyula tér 10. F é n y i  G y u l a  M i s k o l c i  J e z s u i t a  G i m n á z i u m.

Pattantyús-Ábrahám u. 2. P a t t a n t y ú s - Á b r a h á m  Á l t a l á n o s  I s k o l a, a névadó márványtábláján (1985):

PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA 1885-1956 GÉPÉSZMÉRNÖK, MŰEGYETEMI TANÁR, AZ ÁRAMLÁSTECHNIKAI GÉPEK, AZ EMELŐGÉPEK ÉS SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK NAGY TUDÓSA, A MAGYAR GÉPÉSZMÉRNÖK NEVES ÉS ELISMERT, KIEMELKEDŐ SZEMÉLYISÉGE EMLÉKÉRE, SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁN. MISKOLC MEGYEI VÁROS TANÁCSA GÉPIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

Egyetemváros M i s k o l c i  N e h é z i p a r i  E g y e t e m (a Miskolci Egyetem egysége) aulájában Pattantyús-Ábrahám Géza-szobor, tantermeik között Jedlik Ányos-terem.

Informatikai Intézet. Az első emeleten bronz domborműves kerek fehér márványtábla (Kampfl József, az avatás ideje: 2000. december 5.):

TALÁLJUK FEL A JÖVŐT! GÁBOR DÉNES 1900-1979 NOBEL-DÍJAS TUDÓS, AZ INFORMATIKA TUDOMÁNYÁNAK MEGALAPOZÓJA. ÁLLÍTTATTA A NOVOFER ALAPÍTVÁNY ÉS A MISKOLCI EGYETEM

Bánki Donát u. emléktáblával jelölve.

Bay Zoltán tér, Bolyai Farkas utca, Bolyai János utca, Eötvös Loránd utca, Irinyi János utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán út, Kempelen Farkas utca, Puskás Tivadar utca

Mosonmagyaróvár (Győr-Moson-Sopron megye)

Régi Vámház tér 6. B o l y a i  J á n o s  Á l t a l á n o s  I s k o l a  és  K ö z g a z d a s á g i  S z a k k ö z é p i s k o l a.

Eötvös Loránd utca