Nadap (Fejér megye)

A Velencei-tótól északra, a tóhoz közel fekvő kisközségben található a szintezési ősjegy: vasráccsal körülkerített feliratos kőobeliszk, melyet régóta megállapodottnak vélt, azaz változatlan tengerszint feletti magasságú “Őshegy" egyik pontján helyeztek el. Később kiderült, évtizedek alatt ez a pont 32 millimétert emelkedett az Adriai tenger “nullpontjához" viszonyítva.

Nagycenk (Győr-Möson-Sopron megye)

Kiscenki u. 3. A Széchenyi-kastélyban az Elektrotechnikai Múzeum kiállítása, ahol Jedlik két eredeti eszközét és a Petzval Józsefről készült érmet is láthatjuk.

Nagykanizsa (Zala megye)

Deák tér 2. A felső templom melletti, a közelmúltban átalakított házban született Zemplén Győző. Az Eötvös Társulat az 1960-as években emléktáblával jelölte meg:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT DR. ZEMPLÉN GYŐZŐ 1879-1916 AZ ELMÉLETI FIZIKA PROFESSZORA, A FOLYADÉKOK ÉS AZ ELEKTROMOS TÉR MOZGÁSÁNAK NAGYHÍRŰ KUTATÓJA. NEVÉT A LÖKÉSHULLÁMOKRA VONATKOZÓ ZEMPLÉN-TÉTEL. ŐRZI.

Rozgonyi u. 23. A Batthyány (Landler) Gimnázium udvarán 1974. október 28-án avatták fel Zemplén Győző mészkőszobrát (Szabolcs Péter) (FSz 1975/6 címlap, FSz 1979/9).

Sugár út 13. Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola. Földszintjén kiállításokat láthatunk: az “Elődeink" arcképcsarnokban több fizikatanárt is találunk, iskolagalériájuk pedig rendszeresen helyt ad fizikatörténeti kiállításoknak.

Erzsébet tér 9. A Bolyai János Általános Iskola névadása alkalmából az aulában Bolyai-emlékfalat avattak. Felül fából készült Bolyai-relief (Rohrböck Jenő 1991), alatta vörös márványtábla:

“A SEMMIBŐL EGY ÚJ, MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM" (BOLYAI JÁNOS) BOLYAI JÁNOS 1802-1860 NAGY MATEMAT'IKUS VOLT, AZ ELSŐK KÖZÖTT IS ELSŐ. ÁLLÍTOTTA A HÁLÁS UTÓKOR NEVÉBEN A BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIFJÚSÁGA ÉS TANTESTÜLETE 1991.

Zrínyi u. 18/A. A Zemplén Győző Általános Iskolában a névadót emlékfal mutatja be.

Köztemető XXXVI. tömb, 1. sor, 15. sírhely. A  V á r o s i K ö z t e m e t ő  végében, a vadgesztenyesort elhagyva, az urnatartók melletti második úton balra befordulva, az első keresztút sarkán jobbra található sir:

MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA R. TAGJA.

Bolyai János utca, Zemplén Győző utca

Nagykovácsi (Pest megye)

Eötvös Loránd utca, Puskás Tivadar utca

Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Korányi Frigyes út 15. Bánki Donát Ipari Szakközépiskola.

Szent István u. 17. Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium. Az intézmény falán emléktáblát fognak elhelyezni a debreceni ATOMKI alapító igazgatója, a nyíregyházi születésű Szalay Sándor és édesapja, id. Szalay Sándor tiszteletére. Id. Szalay Sándor az iskola újító fizikatanára, a villanytelep egykori berendezője, a rádiózás helyi kezdeményezője volt. Tervezték az unoka, Szalay A. Sándor nevének felvésését, de elvetették az ötletet, hogy már életében emléket állítsanak neki, aki a John Hopkins Egyetem (Baltimore, USA) és az ELTE professzora, a világegyetem nagyléptékű szerkezetének kutatója.

Árok u. 48. Bolyai János Kollégium.

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Bolyai János utca, Bolyai tér, Kandó Kálmán utca

Ócsa (Pest megye)

Falu Tamás u. 35. Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola. Van két kopjafával díszített, fából készült, egész alakos Bolyai-szobruk (Varga Zoltán), fából készült domborművük és olajfestményük Bolyai Jánosról (Katona Zsombori Mária), márvány Bolyai János-dombormű (Dönti Károly), Bolyai Farkas fa relief (Varga Zoltán). Az iskola tornyára Seregi Györgynek a Bolyai-geometriát jelképező térplasztikáját tették.

Oroszlány (Komárom-Esztergom megye)

Asztalos János u. 2. Eötvös Loránd M ű s z a k i  K öz é p i s k o l a . Eötvös Loránd kőből készült domborműves emléktáblája a bejárati kapu bal oldalán (Závory, Földesy, 1955): EÖTVÖS LORÁND 1848-1919 VILÁGHÍRŰ GEOFIZIKUS AZ EÖTVÖS-INGA FELTALÁLÓJA

Iskolamúzeumukban állandó Eötvös-kiállítás. Ebben Eötvös-festmény (Závory Zoltán, 1992) és Einstein Eötvöshöz írt levelének másolata. Iskolajelvényükön domborított Eötvös-fej van.

Bánki Donát u. emléktáblával jelölve.

Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Petőfi u. 20-22. Bródy Imre Műszaki Középiskola és Gimnázium.

Bláthy Ottó utca, Eötvös Loránd utca, Puskás Tivadar utca