Sajószentpéter (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Béke tér 2. A P a t t a n t y ú s - Á b r a h á m G é z a S z a k i s k o l á n a k 1992-ben volt a névadó ünnepsége.

Salgótarján (Nógrád megye)

Kissomlyó u. 1. B o l y a i  J á n o s G i m n á z i u m.

Gedőcz-tető T I T  U r á n i a É s z l e l ő és B e m u t a t ó C s i l l a g v i z s g á l ó. Csillagvizsgálójuk van még Pásztón, Kisterenyén, Balassagyarmaton, Jászapátiban, és Zách Xavér Ferenc Csillagászati Körük Budapesten.

Eötvös Loránd utca, Kandó Kálmán utca

Sarkad (Békés megye)

Vasút út 2. Gyuláról 1997-ben ide költözött a Bay Gimnázium. Az intézmény új neve: A d y E n d r e - B a y  Z o l t á n G i m n á z i u m, P o s t a f o r g a l m i és I n f o r m a t i k a i S z a k k é p z ő I s k o l a.

Sárosd (Fejér megye)

József Attila u. 7. 1997-ben avatott emléktábla:

E HÁZBAN SZÜLETETT 1847. MÁRCIUS 28-ÁN FARKAS GYULA MATEMATIKUS ÉS FIZIKUS, A KOLOZSVÁRI EGYETEM TANÁRA, REKTORA, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJA. SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVFORDULÓJÁN TISZTELETE ÉS MEGBECSÜLÉSE JELÉÜL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BOLYAI TÁRSULAT EÖTVÖS TÁRSULAT SÁROSD ÖNKORMÁNYZATA 1997.

Fő út 10-12. F a r k a s G y u l a Á l t a l á n o s I s k o l a . Az iskola új, alsótagozatos szárnyának avatásakor a névadó ünnepségen helyeztek el márványtáblát a földszinti aulában, a csodás üvegfalak mögött (1998):

FARKAS GYULA 1847. MÁRCIUS 28. PUSZTASÁROSD 1930. DEC. 27. PESTSZENTLŐRINC MATEMATIKUS ÉS FIZIKUS KOLOZSVÁRI EGYETEM TANÁRA, REKTORA, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TAGJA.

1999-ben, a születésnapon a tábla fölé bronz Farkas Gyula domborművet tettek (Szakál Antal).

Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Sárospataki Ref. koll.

Rákóczi út 1. A R e f o r m á t u s K o l l é g i u m G i m n á z i u m a. Az 1709-től 1710-ig itt dolgozó Simándi Istvánról az igazgatói irodában van olajfestmény (Dr. Bertha Zoltán, 1962). A fantáziaképen II. Rákóczi Ferencnek mutatja Simándi azt a ma is kiállításon látható légszivattyút, amit Hollandiából hozott. A múzeum és a gimnázium épülete közt az udvaron áll a Borbás Miklós készítette bronzportré (1986):

DR. URBÁN BARNA 1897-1985 FŐSKOLAI KÖZIGAZGATÓ, MATEMATIKA- FIZIKA-FILOZÓFIA TANÁR

Eötvös Loránd u. 7. C o m e n i u s T a n í t ó k é p z ő F ő i s k o l a (a Miskolci Egyetem egysége).

Utcanevek is megörökítik az egykori fizikatanárokat: Csécsi János utca, Nyíri János utca, Pósaházi János utca, Simándi István utca

Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Bláthy Ottó utca

Selegszántó (Győr-Moson-Sopron megye)

Itt született Gombás Pál (1909. június 5.).

Siófok (Somogy megye)

Bláthy Ottó utca, Bolyai János utca, Jedlik Ányos utca, Kandó Kálmán utca, Puskás Tivadar utca

Sopron (Győr-Moson-Sopron megye)

Bajcsy-Zsilinszky út 4. A S o p r o n i E g y e t e m (a Nyugat-Magyarországi Egyetem egysége) B o t a n i k u s K e r t j é b e n megtalálhatjuk az egykori tanárok szobrait, közülük Boleman Géza fizikus:

BOLEMAN GÉZA 1876-1961 TANÍTOTT: 1900-1948 A BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA FIZIKA-ELEKTROTECHNIKA TANSZÉKÉNEK ELSŐ TANÁRA (1904) AZ ELEKTROTECHNIKA OKTATÁSÁNAK MEGSZERVEZŐJE “ELEKTROTECHNIKA" CÍMŰ KÖNYVE (1917) A TÁRGY ELSŐ, ÉVTIZEDEKEN ÁT HASZNÁLT ALAPVETŐ MUNKÁJA.

A B épület II. emeletén, a F i z i k a T a n s z é k folyosóján 1991-ben
emléktáblákat avattak:

A NEVES FIZIKUS CHRISTIAN DOPPLER 1803-1853 A SELMECBÁNYAI
BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIÁN, EGYETEMÜNK
ELŐDJÉNÉL, AZ 1848-49-ES TANÉVBEN A FIZIKA PROFESSZORA
VOLT.

A FIZIKA TANSZÉK LABORATÓRIUMÁBAN VÉGEZTE EL SIMONYI KÁROLY PROFESSZOR AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI MESTERSÉGESEN GYORSÍTOTT RÉSZECSKÉKKEL LÉTREHOZOTT ATOMMAGREAKCIÓT 1951-BEN.

Szentlélek u. 3. Ebben a házban született Fényi Gyula. A házon portré (Neszthyné Haich Erzsébet, 1935), körötte sárgás márványon a csillagjegyek, amelyekben a Nap jár. Mintha az ő feje lenne a nap.

P. FÉNYI GYULA S. J. EBBEN A HÁZBAN LÁTTA MEG 1845. JANUÁR 8-ÁN A NAPVILÁGOT MELY NEK VILÁGHÍRŰ KUTATÓJA LETT.

Templom u. 26. A S z é c h e n y i G i m n á z i u m n a k Liszt Ferenc úti oldalán emléktábla:

EBBEN AZ ISKOLÁBAN VÉGEZTE SALAMIN LEÓ TANÁR AZOKAT A KÍSÉRLETEKET, AMELYEKNEK EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖTT AZ ELSŐ TÁVOLSÁGI TELEFONBESZÉLGETÉS HAZÁNKBAN 1877. DECEMBER 13-ÁN SOPRON ÉS PINNYE KÖZÖTT. EZT AZ EMLÉKTÁBLÁT A 100 ÉVES ÉVFORDULÓN A SOPRONI POSTAIGAZGATÓSÁG HELYEZTE EL.

Széchenyi tér 11. A Dunántúl legrégebbi középiskolája az 1557-ben alapított B e r z s e n y i D á n i e l E v a n g é l i k u s G i m n á z i u m (Líceum). Fizikusok, fizikatanárok domborműves emléktáblái a kapualjban és az udvari falon.

EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1883-TÓL 1891-IG MIKOLA SÁNDOR 1871-1945 A KÍSÉRLETEZŐ FIZIKATANÍTÁS MAGYAR ÚTTÖRŐJE, KIVÁLÓ PEDAGÓGUS, A BUDAPESTI FASORI EV. GIMNÁZIUM IGAZGATÓJA, A MTA RENDES TAGJA.

EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANULT 1915-TŐL 1923-IG VERMES MIKLÓS 1905-1990 A LEGENDÁS HÍRŰ FIZIKATANÁR.

EBBEN AZ ISKOLÁBAN FOLYTAK FÉNYES IMRE (1917-1977) NEMZETKÖZI HÍRŰ FIZIKAPROFESSZOR VEZETÉSÉVEL AZOK A TANÍTÁSI KÍSÉRLETEK, AMELYEK A TERMODINAMIKA OKTATÁSÁT MODERN ALAPOKRA HELYEZTÉK. ÁLLÍTOTTÁK TANÍTVÁNYAI ÉS A LÍCEUM, A LAKITELEKI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL.

Ikva híd 2. Vermes Miklós jelöletlen szülőháza.

Deák tér 37. Renner János jelöletlen szülőháza.

Várkör 68. Ferenczy Viktor, Jedlik életrajzírójának jelöletlen szülőháza.

Szent Mihály temető. A Sopronkőhidára, Fertőrákosra vezető Pozsonyi út mentén: Boleman Géza sírja: III. tábla 12. sor.

Evangélikus temető. A bejárattól balra, a fal mellett van Rátz László sírja.

Sülysáp (Pest megye)

Dózsa György út 110. A község tápiósápi részében van a II. számú Általános Iskola régi épülete. Az új épület a 109. számot viseli, és milyen jó lenne, ha az iskola Hevesy nevét is viselné, hisz a régi épület a Hevesy-család egykori kastélya. Hevesy György sok időt töltött itt. A berlini Max-Planck-Gesellschaft Archívumában őrzött Hevesy-levelek közül több íródott Tápiósápról. Őriznek ott egy képeslapot “Tápiósáp, Hevesy-kastély és templom" felirattal, ezt Hevesy 1925-ben Panethnek küldte Berlinbe.