Tata (Komárom-Esztergom megye)

Tanoda tér 5. Az  E ö t v ö s  J ó z s e f  G i m n á z i u m  tó fölé magasodó épületében az első emeleten tábla:

ÖVEGES JÓZSEF 1895-1979 KOSSUTH-DÍJAS FIZIKUS EBBEN AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 1922-TŐL 1924-IG ÉS 1930-1940-IG 1980.

Hősök tere 9.  B l á t h y  O t t ó  I p a r i  S z a k m u n k á s k é p z ő  I s k o l a.  A földszinten Bláthy-emlékkiállítás és a Bláthy-fal, márványlapjában dombormű (Brém Ferenc, 1987):

BLÁTHY OTTÓ 1860-1939 GÉPÉSZMÉRNÖK FELTALÁLÓ, A MAGYAR ERŐSÁRAMÚ IPAR ÚTTÖRŐJE.

Tópart u. 5. A tatai tó partján levő műemlékház falán:

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT 1860 AUGUSZTUS 11-ÉN BLÁTHY OTTÓ TITUSZ 1860-1939 GÉPÉSZMÉRNÖK, A TRANSZFORMÁTOR EGYIK FELTALÁLÓJA, A MAGYAR ERŐSÁRAMÚ IPAR ÚTTÖRŐJE. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET. TATA BARÁTAINAK KÖRE 1980.

Tóparti sétány. Az Öregvár után Mikoviny Sámuel (1700-1750) mérnök, geodéta, geográfus-csillagász emléktáblája.

Eötvös József u. A Posztoczky-gyűjtemény a B e m u t a t ó C s i l l a g v i z s g á l ó b a n az erdőtagyosi magán csillagvizsgáló műszereit tartalmazza. Posztoczky Károy (Rácalmás, 1882. március 28. - Környe, 1963. február 27.) csillagdájában rendszeres megfigyeléseket és meteorológiai észleléseket is végzett. Az erdőtagyosi csillagdának ma már a romjai sincsenek meg.

Öveges József utca

Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)

Réti u. 1-5B á n k i  D o n á t  I p a r i  S z a k k öz é p i s k o l a.

Hadsereg u. 40.  B o l y a i  J á n o s  Á l t a l á no s  I s k o l a

előcsarnokában fából faragott Bolyai-domborművel (Barcsik Tibor, 1991).

Főtér 24/b.  B o l y a i  K ö n y v e s b o l t.

Terény (Nógrád megye)

A falu határában 1993. szeptember 13-án Szent-Györgyi Albert-emlékművet avattak (Csemniczki Zoltán). Földgömböt jelképező termésköveken márványtábla:

SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1893-1986 EMLÉKÉRE ÁLLÍTATTA TERÉNY KÖZSÉG LAKOSSÁGA 1993. IX. 16.

A temetőben fényképes síremlék Szent-Györgyi tanítójának:

ITT NYUGSZIK ID. FREY JÓZSEF A HŰ FÉRJ ÉS SZERETŐ APA TERÉNY KÖZSÉG 40 ÉVIG MŰKÖDŐ TANÍTÓJA 1860-1928. ISTEN VELED! A VISZONTLÁTÁSRA!

Terény-Kiskérpuszta (Nógrád megye)

Az egykori Szent-Györgyi-birtokon a kastélyt lebontották. A három épület egyikén, a magtáron emléktábla:

“3-6 ÉVES KORBAN TANULJUK MEG, HOGY MI A FONTOS, MI NEM FONTOS, MI AZ ÉLET" SZENT-GYÖRGYI ALBERT 1893-1986 GYERMEKKORÁT EZEN A HELYEN TÖLTÖTTE A SZÜLŐI HÁZBAN. A CENTENÁRIUM ALKALMÁBÓL MEGVÁSÁROLTA ÉS EMLÉKHELY CÉLJÁRA ADOMÁNYOZTA KRUJ ANDOR 1993. 09. 16.

Tihany (Veszprém megye)

Kossuth u. 8. Az  E ö t v ö s  L o r á n d  G e o f i z i k a i  I n t é z e t  az apátsági templom mögött a rév felé vezető úton van, a nagy autóparkoló közelében, azzal szemközt.

A Tihanyi Apátság mellett látható Amerigo Tot “Őfelsége a kilowatt" című szobra.

Az MTA Biológiai Kutatóintézet kertjében, a tóparton 1970-ben “állították fel Tihanyban Schaár Erzsébet »Tudósok« című zseniális alkotását"- írja Wehner Tibor “Köztéri szobraink" (Gondolat, 1986) művében.

Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Bolyai János köz

Tordas (Fejér megye)

Ebben a községben, a 17. századi barokk épületből a múlt század második felében kialakított romantikus stílusú kastélyban született Sajnovics János:

E HÁZBAN SZÜLETETT 1733. MÁJUS 12-ÉN SAJNOVICS JÁNOS NYELVÉSZ ÉS CSILLAGÁSZ AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NYELVTUDOMÁNY KIVÁLÓ ÚTTÖRŐJE. A MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ÉS A TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTÓ TÁRSULAT 1958.

A kastélyban szociális otthon működik. Körültekintéssel közelítsük a kapu mögött lévő emléktáblát!

Sajnovics tér 6-7. A kastély melletti templom kertjében befelé néző közös Sajnovics-Hell-emléktábla:

EKVATORIALIS NAPÓRA. EGYHÁZUNK ÉS HAZÁNK VILÁGHÍRŰ FIÁNAK SAJNOVICS JÁNOS-JEZSUITA PAPNAK EMLÉKÉRE SZÜLETÉSE 225. ÉVFORDULÓJÁRA AZ ESZTERGOMI ÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE 1958. DR. HELL MIKSA MAGYAR CSILLAGÁSZ-PAP EMLÉKÉRE.

Az emléktáblát P. Csupor Zoltán Mihály érseki tanácsos állíttatta, az ő magánmúzeumában sok különlegesség mellett a Sajnovics-szobor gipsz-eredetijét, Nagy Miklós alkotását és más Sajnovics-emlékeket őriz. Sajnovics János hegesztett fémlap szobrával díszített szép díszkút a templom és a kastély közelében, az útkanyarban áll. A szobor alatt kőbe vésett szöveg:

SAJNOVICS JÁNOS 1733-1785 A FINN-MAGYAR NYELVROKONSÁG TUDOMÁNYOS MEGALAPOZÓJÁNAK A KÖZSÉG NAGY FIÁNAK EMLÉKÉRE ÉS TISZTELETÉRE EMELTE A HANGYA SZÖVETKEZETEK TÁBORA 1943-BAN. NYELVÉBEN ÉL A NEMZET - DEMONSTRATIO IDIOMA UNGARORUM ET LAPPONUM IDEMESSE MDCCLXX.

Köztársaság u 1.  S a j n o v i c s  J á n o s  I s k o l a.

Tököl (Pest megye)

Eötvös Loránd utca

Tura (Pest megye)

A turai kastély, Ybl Miklós pompás alkotása, amit Hevesy György anyai nagyapja, Schossberger Miksa építetett. Hevesy György nyári tartózkodásainak színhelye. 1945 után jó ideig iskolaként működött. Ma egyetlen őr lakik a kastélyban. A helybeliek emlékében úgy él Hevesy, mint egy “angol lord, aki elvette Schossberger Viktor báró leányát, és nyaranként itt időzött". A radioaktív nyomjelzés Nobel-díjas felfedezője megérdemelne egy emléktáblát.

Köztársaság út 1.  H e v e s y  G y ö r g y  Á l t a l á n o s  I s k o l a.  Névadó: 2000 októberében. Az iskolában Hevesy-emlékfal, az épület előtt kőoszlop, rajta fém Hevesy-portré (Nagy István).

Türje (Zala megye)

Türje a “magyar Premontrei". Az 1230 előtt épült román stílusú prépostsági templom műemlék. Rendházában töltötte idős napjait Kunc Adolf. Márvány obeliszkje a temetőben van:

DR. KUNC ADOLF CSORNAI PRÉPOST-PRAELATUS SZ. 1841. DEC. 18.† 1905. SZEPT. 10. AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI!

Kunc Adolf utca