Vác (Pest megye)

Kandó Kálmán utca

Várpalota (Veszprém megye)

Thury Vár  M a g y a r  V e g y é s z e t i  M ú z e u m:  olajfestmény Hevesy Györgyről (Dobos Lajos, 1969).

A Nobel-díjas Bárány Róbert nagyapja itt volt tanító, fia kivándorolt Bécsbe.

Veszprém (Veszprém megye)

Móricz Zsigmond u. 8. A  V e s z p r é m i  E g y e t e m  J e d l i k  Á n y o s  K o l l ég i u m a.

Zalaegerszeg (Zala megye)

Iskola u. 1. Az andráshidai városrészben van az  Ö v e g e s  J ó z s e f  Á l t a l á n o s  I s k o l a.  A kis előtér jobb oldalán fényképes ismertető, a zsibongóban emlékfal:

1984. JÚNIUSÁBAN ÜNNEPELTÜK FENNÁLLÁSUNK 100. ÉVFORDULÓJÁT, ÉS NOVEMBER 9-ÉN VETTE FEL ISKOLÁNK ÖVEGES JÓZSEF NEVÉT.

Köztemető. A bal oldali kiskapun belépve, balra mintegy ötven méterre Öveges József sírjának fekete márványlapja: ÖVEGES JÓZSEF KOSSUTH, SZOT, PROMETHEUS DÍJAS PROFESSZOR 1895-1979.

Zalaegerszegen van az Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület.

Berzsenyi út 8. Itt született Izsák Imre csillagász.

Kosztolányi út 35. Izsák Imre házán emléktábla:

E HÁZBAN ÉLT IZSÁK IMRE GYULA 1929-1965 MATEMATIKUS, FIZIKUS, VILÁGHÍRŰ CSILLAGÁSZ. “NEM HAL MEG Az, KI MILLIÓKRA KÖLTI DÚS ÉLTE KINCSÉT, ÁMBÁR NAPJA HŰL" (ARANY J.) ÁLLÍTTATTA MTESZ MEGYEI SZERVEZETE ÉS ZALAEGERSZEG POLGÁRMESTERI HIVATALA 1993.

Klapka Gy. u. 1-3.  I z s á k  I m r e  Á l t a l á n os  I s k o l a.

Zirc (Veszprém megye)

Rákóczi tér 1. A  C i s z te r c i t a  A p á ts á g  belső udvarán találjuk a Bakonyi Panteont. Vákuumtechnikai eredményei és az ajkai kriptongyártáshoz kapcsolódó tevékenysége miatt emléket állítottak itt Pfeifer Ignác (Szentgál, 1867. szeptember 30. - Budapest, 1941. szeptember 7.) vegyészmérnöknek, az Egyesült Izzó kutatási vezetőjének. Domborműves márványtáblán:

DR. PFEIFER IGNÁC MŰEGYETEMI TANÁR SZENTGÁLI S7ÜLETÉSŰ VEGYÉSZTECHNOLÓGUS 1867-1941. A VÁKUMTECHNIKAI IPAR JELES ÚTTÖRŐJE, A KRIPTONGYÁRTÁS MEGVALÓSÍTÓJA. EMLÉKÉRE ÁLLÍTOTTA A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZETE 1978