Physicists">

Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2001/2. 63.o.

NEMZETKÖZI FIZIKAVERSENY LÁGYMÁNYOSON
13th International Young Physicists' Tournament

Magyarország adott otthont 2000. július 8. és 15. között az Ifjú Fizikusok 13. Nemzetközi Versenyének (13th International Young Physicists' Tournament, IYPT).

A versenyt az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) közreműködésével szervezte. A mintegy 200 résztvevőből álló rendezvény anyagi hátterét nagy részben az Oktatási Minisztérium biztosította.

Az Ifjú Fizikusok Nemzetközi Verseny-sorozata 1988-ban kezdődött Moszkvában, ahol 6 éven át évente megrendezték, de 1994-től kezdődően minden évben más-más ország volt a házigazda. Magyarország szinte az alapítók között van, diákjaink már 1989-től rendszeresen vesznek részt ezen az új típusú fizikaversenyen. Emiatt már időszerűvé vált, hogy Hollandia (1994), Lengyelország (1995), Grúzia (1996), Csehország (1997), Németország (1998), Ausztria (1999) után a versenyt Magyarországon rendezzük.

A budapesti verseny

A július 9-én megtartott megnyitón az Oktatási Minisztériumot Náray Szabó Gábor akadémikus, a Tudományos Ügyek Főosztályának vezetője és Pósfai Péter a Közoktatás-fejlesztési és Értékelési Főosztály vezetője képviselték. Az oktatási kormányzat nevében Náray Szabó Gábor köszöntötte a résztvevőket. A versenyt a házigazda szerepében Benczúr András egyetemi tanár, az ELTE Természettudományi Karának dékánja nyitotta meg, majd üdvözlet hangzott el az Eötvös Fizikai Társulat képviseletében jelen lévő Nagy Dénes Lajos alelnöktől is. Végül Gunnar Tibell, az Uppsala University emeritus professzora, az International Young Physicists' Tournament elnöke bátorította a versenyzőket.

Két napig az elődöntőkre, majd ezt közvetlenül követve a középdöntőre került sor. A nehéz küzdelemben a kikapcsolódást kirándulásokkal biztosítottuk. A résztvevők először délután Budapest nevezetességeivel ismerkedtek, majd egész napos hajókiránduláson vettek részt, melynek célállomása Visegrád volt. Visegrádon - az ott eltöltött rövid idő miatt - néhány történelmi emlék megtekintésével csak némi ízelítőt kaphattak a magyarok történelméből.

A versenyen 5 fős csapatok, a sportversenyekhez hasonlóan, 3 elődöntő, egy középdöntő és a döntő során mérik össze tudásukat. A diákok teljesítményét minden fordulóban középiskolai tanárokból és egyetemi oktatókból álló nemzetközi zsűri értékeli. Magáról az IYPT versenyről, jellegéről, játékszabályairól néhány folyóiratunkban már korábban írtunk (KöMaL, Fizikai Szemle, Iskolakultúra).

Budapesten 16 országból szerveződött 17 csapat versenyzett, ezúttal a lengyelek indultak 2 csapattal. Második csapatuk Felső-Sziléziából, Katowicéből jött, s a régiót képviselte.

A résztvevő országok: Ausztrália, Ausztria, Bulgária, Cseh Köztársaság, Fehéroroszország, Finnország, Grúzia, Hollandia, Magyarország, Mexikó, Lengyelország I, Lengyelország II (Katowice), Németország, Oroszország, Svédország, Szlovákia, Ukrajna.

A tavaly Ausztriában szereplő országok közül Üzbegisztán és az USA az idén financiális okok miatt nem képviseltette magát; de a jövőre megrendezendő versenyen már most jelezték indulási szándékukat.

Az IYPT szabályainak megfelelően azoknak az országoknak a képviselői, amelyek a versenyhez a későbbiekben csatlakozni kívánnak, először megfigyelőként vehetnek részt. Ezúttal a következő országokból érkeztek érdeklődők: India, Jugoszlávia, Korea, Liechtenstein, Svájc, Szingapúr. Megjegyezzük, ha a versenyző csapatok száma meghaladja a 24-et, akkor további csapatok csatlakozásával, a szervezés, s maga a versenyzés is nehézségekbe ütközhet.

A döntőre az ötödik nap délelőttjén, délután a záróünnepséggel egybekötött eredményhirdetésre került sor. Közvetlenül a verseny megkezdése előtt Marx György professzor köszöntötte a résztvevőket. Rövid előadásában csak elképzelései felvázolására volt ideje, a 21. században fontos fizikai ismeretekre mutatott rá, s felhívta a figyelmet azok középiskolai oktatásának időszerűségére és fontosságára.

A nyertes csapatok a Texas Instruments kalkulátorait kapták ajándékba, amelyeket a verseny egyik szponzora Gyöngyösi András gazdasági igazgató adott át a diákoknak. Gunnar Tibell elnök értékelő szavai után Tasnádi Péter, az ELTE TTK dékánhelyettese zárta a rendezvényt. A versenyt bankettel zárták.

A komoly munka mellett lehetőség adódott tapasztalatcserére, a különböző kultúrák megismerésére, diákok közötti barátságok megkötésére. Ezek olyan fontos tartozékai a rendezvénynek, mint maga a verseny.

A verseny szervezésében nagy segítséget jelentett a volt IYPT versenyzőkből szerveződött csapat, néhányan közülük külföldi egyetemeken tanulnak, s csak erre az alkalomra érkeztek haza, sokan pillanatnyilag egyetemistáink, doktoranduszaink, vagy volt fizikus hallgatóink. Czirók András (végzett doktorandusz) és Zsenei András (doktorandusz Genfben) a zsűri munkájában vettek részt, Kenesei Péter, Farkas Illés (V. éves), Böde Csaba (IV. éves), Buchta Krisztián, Kóspál Ágnes, Tóth Bálint (I. éves hallgatók), Vető Bálint (Utrechti Egyetem hallgatója) fizikus, Magyar Gabriella (IV. éves) biológus és Golub Xénia (V. éves bölcsész) hallgatók pedig a verseny lebonyolításához szükséges, több nyelv ismeretét igénylő, sokrétű szervezőmunkát segítették. A zsűri munkájában a szervező ország egyetemi oktatói, kutatói, mint független zsűritagok, a hagyományoknak megfelelően nagyobb számban vesznek részt, Kovács István professzor, Gulyás János, az ELTE Radnóti Gyakorlóiskola vezető tanára, Tasnádi Péter egyetemi docens több fordulóban értékelték a diákok munkáját. A különböző országokból jött csapatok budapesti tájékozódását az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának diákjai - szünidejükből egy hetet feláldozva - segítették. Köszönettel tartozunk érte.

Eredmények

Első helyen a Katowicéből érkezett LENGYELORSZÁG II csapat végzett, NÉMETORSZÁG és OROSZORSZÁG csapatai előtt, ők mindketten második helyezettek lettek. A középdöntőbe bejutott csapatok: Ausztria, Cseh Köztársaság, Fehéroroszország, Grúzia, Lengyelország I, Szlovákia teljesítményét megérdemelten harmadik helyezéssel jutalmazták, hiszen 4 fordulóban zajló, mintegy 15 órán át tartó versenyzés volt a hátuk mögött. A verseny játékszabályairól, a feladatokról, a résztvevő országokról, az eredmények részleteiről értesülhetnek az internetről:

A 105 versenyző diák egyéni versenyében a katowicei THOMAS KLODA került ki abszolút győztesként, DROZDY ÁRPÁD a magyar csapat kapitánya 105 diák mezőnyében a 19. helyen végzett, ami 10. osztályos diáktól igen szép eredménynek minősül.

A 14. IYPT 2001. május 22. és 29. között Finnországban kerül megrendezésre.

A magyar csapat

A magyar csapat a korábbi évekhez hasonlóan szerveződött. A kitűzött problémákról középiskolásaink a KöMaL decemberi számának hasábjairól, s a Sulinetről értesülhettek, és néhány probléma megoldásával pályázhattak. Magyarország, mint eddig minden szervező ország, két csapatot indíthatott volna, de sajnos kellő érdeklődés (mindössze 8 diák) hiányában csak egy csapat indítására kerülhetett sor. Úgy tűnik, hogy a KöMaL, a Sulinet s más - fizikatanároknak rendezett - fórum sem elegendő a verseny népszerűsítéséhez. A jövőben újabb módszerekhez kell folyamodunk, hogy a versenyről többen is értesüljenek, s kedvet kapjanak a pályázáshoz. A pályázatok elkészítéséhez tanári segítségre, bátorításra is szükség van. Az érdeklődő diákok egy része most is Dunaújvárosból, a Széchenyi István Gimnáziumból érkezett, ahol Kobzos Ferenc és Kispál István tanár uraknak köszönhetően már komoly hagyománya van a versenyre történő felkészítésnek. Ők hónapokon át foglalkoztak diákjaikkal, s a könnyűnek éppen nem mondható problémák közül néhány igen jó, értékes megoldás éppen az ő munkájuknak köszönhető. Sajnos kevés hasonló munkával találkozunk, feltétlenül köszönettel tartozunk érte.

A magyar csapat tagjai:

Drozdy Árpád, Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola;
Somorácz Áron,
Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium;
Ballók István,
Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium;
Joó Dániel,
Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola;
Nagy Dávid,
Kecskemét, Bányai Júlia Gimnázium.

Az idei csapat 10. és 11. osztályos diákokból állt. A magyar versenyzés történetében a legfiatalabb csapat volt, a 11. helyen végeztek. Diákjainknak jövőre - még egy év fizikatanulás után - van lehetőségük újra pályázni, ami majd biztosan eredményesebb szerepléshez vezet.

További három diák: Gelányi András, Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium; Portik Tamás, Sarkad, Karácsonyi János Katolikus Gimnázium és Rombauer Áron, Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium is részt vett a versenyt közvetlenül megelőző, ELTE-n folyó felkészítésben. Igen értékes munkát végeztek, eredményeiket a szereplő diákok felhasználhatták előadásaik elkészítéséhez, emellett sokat segítettek a verseny lebonyolítása során is.

Az eseményről a magyar közszolgálati TV 20 perces összeállítást készített, amelyet 2000. szeptember 1-jén közvetítettek az M2 "Iskola utca, Szabadegyetem" programján.

A budapesti IYPT nemzetközi megítélése igen jó, ami az értékelő levelekből állapítható meg.

A verseny megrendezéséhez az anyagi alapot az Oktatási Minisztérium adta, azt az Eötvös Loránd Tudományegyetem a versenyzés helyszínének, s a technikai eszközöknek biztosításával támogatta, a Texas Instruments ajándék kalkulátorokkal szponzorálta az eseményt, amelyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

Rajkovits Zsuzsanna
a szervezőbizottság elnöke