Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2004/6. 199.o.

A FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 2004. ÉVI DÍJAI

Fizikai Fődíj

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 2004. évi Fizikai Fődíjának kitüntetettje

SZEIDL BÉLA, az MTA doktora, az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete tudományos tanácsadója. A magyar csillagászat legsikeresebb ágának vezéregyénisége, Szeidl Béla 21 éven keresztül, 1975-1996 között vezette az MTA Csillagászati Kutatóintézetét. A Nemzetközi Csillagászati Unió (a csillagászat világszervezete) Változócsillag Kommissziójának 1982-85 között alelnöke, 1985-88 között pedig elnöke volt. Fő kutatási területe a pulzáló változócsillagok. Alapvető eredményeit a periódusváltozások és a többmódusú pulzáció vizsgálatában érte el, amely eredmények rendkívül fontosak a csillagok belső szerkezetének és fejlődésének megismerésében. Ezeket a kutatásokat, melyek jelenleg igen divatossá váltak, több mint 40 éve folytatja. A vezetése alatt álló intézet kutatási témáit kibővítette, modernizálta, így jelentek meg a csillagaktivitás, nemradiális oszcillációk stb. témák, mely területeken az elmúlt tíz évben három fiatalabb munkatársa szerezte meg az MTA doktora címet, és további kettőnek a doktori eljárása folyamatban van.

Fizikai Díjak

Az MTA Fizikai Tudományok Osztálya 2004. évi Fizikai Díjjal kitüntetettjei:

DOMOKOS PÉTER, PhD, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa. Domokos Péter számottevően hozzájárult a kvantumoptika különböző területeinek fejlődéséhez. Az utóbbi években nagyon jelentős eredményeket ért el egy tetszőleges polarizálható objektum (atom, molekula, vagy nanorészecske) hűtésére alkalmazható általános módszer kidolgozásában. Felfedezett egy azóta kísérletben is megfigyelt kollektív atomi viselkedésen alapuló disszipációs mechanizmust, ami új utakat nyit atomi és molekuláris sokaságok optikai hűtésében.

NAGY ÁGNES, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Elméleti Fizikai Tanszéke egyetemi tanára. Nagy Ágnes a sűrűségfunkcionál elméletében ért el jelentős eredményeket elsősorban az elmélet gerjesztett állapotokra való kiterjesztésében. Kidolgozta az egyetlen gerjesztett állapotra vonatkozó, Coulomb-rendszerekre érvényes nemvariációs elméletet. Az egyetlen gerjesztett állapotra vonatkozó Levy-Nagy variációs sűrűségfunkcionál elméletének egyik megalkotója.

SASVÁRI LÁSZLÓ, PhD, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéke egyetemi docense. Sasvári László a szerkezeti fázisátmenetek és az izotróp fononrendszerek kritikus dinamikájának elméletében elért eredményeiért, valamint a fizika oktatásában és annak fejlesztésében kifejtett magasszintű munkásságáért érdemelte ki a kitüntetést.

SARKADI LÁSZLÓ, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézete tudományos osztályvezetője. Sarkadi László az egyszerű atomi ütközési rendszerekben nagyenergiájú bombázó lövedékekkel elért, különösen a kilépő elektronok spektrumában jelentkező úgynevezett "cusp"-ra vonatkozó úttörő eredményeiért, amelyek az ütközési mechanizmus részleteinek a megismerése szempontjából is nagy fontosságúak, kapta a díjat.

A díjakat az MTA 2004. évi rendes közgyűlése alkalmából, a Fizikai Tudományok Osztálya 2004. május 5-én megtartott tudományos ülésszakán Horváth Zalán osztályelnök adta át kitüntetetteknek.

_______________________________________________

A Fizikai Szemle 2004/5. számában A 2004. évi Fizikai Díjak nyertesei cím alatt közölt lista sajnálatos módon tévesen került ismertetésre, amiért az érdekeltek és az olvasók szíves elnézését kérjük. A helyes listát az MTA Fizikai Tudományok Osztálya Titkárságának tájékoztatása alapján - a fentiekben adjuk közre.