Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/5. 182.o.

EMLÉKEZÉS VERMES MIKLÓSRA

Vermes Miklós tanár úr 1952-ben, egy nyári napon jelent meg először az iskola irodájában. Azon a héten éppen én voltam az iskolatitkár mellé beosztott ügyeletes tanár. Bemutatkozott, s mondta, hogy ősztől itt a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban fog tanítani, aztán így folytatta:

Kérem, hogy az iskolavezetés rendeljen számomra egy teherautót - lehet kettőt is -, és lehetőleg azonnal, mert elintéztem, hogy a Fasori Evangélikus Gimnázium fizikaszertára anyagának egy részét ide, ebbe az iskolába elhozhatom. Elintéztük, amit kért, és ő 3 napig szállított. És abból, amit elhozott, berendezte birodalmát. Ettől kezdve végig, amíg köztünk volt, ott a 3. emeleten, az ő fizikatanítását meghatározó környezetben tartózkodott szinte állandóan. Sokat dolgozott. (Így mondta: "tanítottam és egyéb értelmes és fontos dolgokkal foglalkoztam".)

Én magam közel négy évtizeden át voltam a folyosó túloldalán a szembe-szomszédja. (Ugyanis a tanár úr szobája és a biológia szertár között csak kb. tíz lépésnyi a távolság.) Az ünnepélyen a megemlékezők közé tehát azért kerültem, hogy szólaljon meg az a kollégája, aki bár nem szakos társa Vermes Miklósnak, de sok-sok éven át a közelében dolgozott. Nem kell aggódni, nem kezdek bele személyes emlékeim felsorolásába, és mindazt, amit róla elmondani szeretnék, igyekszem röviden megfogalmazni. Már csak azért is, mert közismert, hogy a tanár úr (én mindig így szólítottam őt) mennyire nem szerette a sok, szerinte felesleges beszédet. De az is jellemző volt rá, hogy mindig szívesen segített annak, aki hozzá fordult. Társalogni csak ritkán lehetett vele, de kérdezni tőle bármikor. Komolyan, figyelmesen meghallgatta az illetőt, aztán a jól-rosszul elmondottakból kihámozta, hogy mi a kérdező problémája, továbbá számításba véve, hogy az mennyire lehet tájékozott a témában, úgy válaszolt - az érdeklődő személyéhez és tudásához igazítva -, hogy az embernek az volt a benyomása, hogy a leglényegesebbet a legérthetőbben és használhatóbban tudta meg arról, amit megkérdezett.

foto

Gyakran bementem meghallgatni Vermes tanár úr fizikaóráját. Leültem az utolsó padba, figyeltem, és igyekeztem tanulni. Nem annyira fizikát, hanem inkább tanári magatartást és módszert. Például érdekelt, hogy az új tananyag tárgyalásakor milyen kérdéseket tesz fel az osztálynak. A válaszokat hogyan használja fel magyarázatában? Hogyan értékeli, ha a tanuló értelmesen kérdez? Mikor hatásos, és mikor viszi előre az ügyet egy-egy tréfás megjegyzés? Hogyan éri el, hogy a tanulók rájöjjenek arra, hogy már nem lehet boldogulni az okoskodással és csak a - természetesen előkészített - eredmény fogja a helyes irányba terelni a közösen végzett, tudományos nyomozást. Megrendezte, hogy úgy tűnjön a tanulóknak, hogy - bár némi tanári segítséggel - tulajdonképpen ők fedezték fel azt a fizikai törvényt, "amelyet az egész órán annyira kerestek". (Az idézett részt az egyik tanuló fogalmazta így.) Legyen, hadd gondolják úgy, hogy övék az érdem, mert hiszen ők válaszoltak jól a feltett kérdésekre, és ők kérdeztek olyan okosan, és ők keresték meg azokat a tényeket, amelyeket még figyelembe kellett venni. Talán még a tanár úr által végzett kísérlet is azért sikerült olyan jól, mert ők kellő érdeklődéssel figyelték.

Vermes tanár úrnak volt valami utolérhetetlen, jellegzetes személyes varázsa, ami persze a tanításában is érvényesült. Azonban kollégái és a tanárjelöltek nemcsak kiváló fizikaórákat láthatták, hanem azt is, hogy azok előkészítésében milyen sok és rendszeres munka van. Azzal, ahogy dolgozott és tette a dolgát - magatartásával - hatott ránk. Az ember igyekezett többet kihozni magából, és többet és jobban dolgozni azért, hogy tanítása eredményesebb legyen. Megtanultuk tőle, hogy a legbeváltabb módszert is lehet tovább javítani, tökéletesíteni, korszerűbbé, hatékonyabbá, élményt adóbbá tenni. Én is megpróbáltam példáját követni. És ha igyekezetemnek volt valami eredménye: köszönöm Tanár úr, hogy segített nekem.

Kövesi Sándorné
Jedlik Ányos Gimnázium, Budapest