cimlap

Fizikai Szemle
2005. november
LV. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

  felsorol  Csikai Gyula: A neutronfizika másodvirágzása (HTML) vagy PDF   felsorol  J. Csikai: The second blossoming of neutron physics
  felsorol   Szatmáry Zoltán: Neutronzaj reaktorokban   felsorol  Z. Szatmáry: Neutron noise in nuclear reactors
  felsorol  Tóth Eszter, Hámori Krisztián: A lakótéri radonszint eloszlásáról (HTML) vagy PDF   felsorol  E. Tóth, K. Hámori: The distribution of radon level values in our population's dwelling space
  felsorol   Szabó György: Versengő társulások   felsorol  G. Szabó: Competing associations
  felsorol   Rácz István: Létezik-e a kozmikus cenzor?   felsorol  I. Rácz: Is there a cosmic censorship?
MEGEMLÉKEZÉSEK
  felsorol  Pál Lénárd 80 éves (Berényi Dénes) (HTML) vagy PDF
COMMEMORATIONS
  felsorol  Academician Lénárd Pál 80 years of age (D. Berényi)
  felsorol  Pál Lénárd köszöntése három pályatárstól (Lovas István, Kroó Norbert, Gyulai József) (HTML) vagy PDF   felsorol  Commemorating L. Pál (I. Lovas, N. Kroó, J. Gyulai)
  felsorol   Pál Lénárd és a Központi Fizikai Kutató Intézet (Tétényi Pál) (HTML) vagy PDF   felsorol  L. Pál and the Central Research Institute for Physics (P. Tétényi)
  felsorol  Mindig izgatott a "miért?" kérdése - Jéki László beszélgetése Pál Lénárd akadémikussal (HTML) vagy PDF   felsorol  I always used to wonder "why?" - L. Jéki's talk with academician L. Pál
  felsorol   Farkas Henrik, 1942-2005 (Noszticzius Zoltán)   felsorol  Henrik Farkas, 1942-2005 (Z. Noszticzius)
A FIZIKA TANÍTÁSA
  felsorol  Vannay László, Fülöp Ferenc, Máthé József, Nagy Tamás: A Fizika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny harmadik fordulója a harmadik kategória részére - 2005 (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
  felsorol  L. Vannay, F. Fülöp, J. Máthé, T. Nagy: The Hungarian Secondary Schools' Competition in Physics - 2005
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  felsorol  A Nipkow-tárcsától a színes televízióig - II. (Mester András) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  felsorol  From Nipkow's disc to color TV - II. (A. Mester)
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS