Fizikai Szemle
1952. április

Vavilov, Sz. I.: Lenin és a modern fizika filozófiai problémái 1
Vermes Miklós: A körmozgás szerepe a gimnáziumi tanításban 7
Budó Ágoston: Széll Kálmán 9
Román Pál: Újabb szovjet vizsgálatok az atommagok felépítéséről 10
Tarján Imre: Középiskolai kísérletek az indukcióra (önindukcióra) és a váltóáram tulajdonságaira (Folytatás) 16
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 21
KÖNYVSZEMLE
N. ZS.: Gutenmacher, L. I.: Elektromos modellek
22
B. I.: Znamenszkij: Fizikai példatár 23
M. T.: Novobátzky Károly: A relativitás elmélete 24
EGYESÜLETI ÉLET
A II. Magyar Fizikus Vándorgyűlés előkészületei
25
1. Magyar Fizikus Vándorgyűlés anyaga 26
LEVELEZÉS hátsó borító
R.P.: Az Acta Physica 2. száma hátsó borító