Fizikai Szemle
1952. 2. évf. 2. szám
1952. június

Kovács István: A Központi Fizikai Kutató Intézet 29
1952. évi Sztálin-díjak 33
1952. évi Kossuth-díjak 33
Boros János: A félvezető kutatás néhány problémája 34
Faragó Péter: Az elektronsokszorozó 38
A Fizika Szemle I. évfolyam 1. számában közölt feladatok megoldása 43
Csekő Árpád: Sok forgómozgás magyarázatában helytelen centrifugális erőről beszélni 44
KÖNYVSZEMLE
M. Gy.: Blohincev, D. I.: A kvantummechanika alapjai
49
Sz. G.: Korsunszkij: Az atommag 49
A Tudományos Akadémia III. osztályának előadóülései 50
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL
Lumineszkáló folyadékok hatásfokának kalorimetrikus meghatározása
52
EGYESÜLETI ÉLET
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1952. évi rendes közgyűlése
53
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat közgyűlési előadásainak kivonata 55