Fizikai Szemle
1952. 2. évf. 3. sz.
1952. augusztus

Faragó Péter: Leonardo da Vinci halhatatlan gondolatai 57
Novobátzky Károly: A relativitás elméletének szerepe a fizikában 64
Bodó Zalán: Tranzisztor: a félvezető erősítő 67
Szigeti György: A kutatás szerepe egy iparág fejlődésében 70
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Tamás Gyula-Tarján Imre: Előadási kísérletek a rezgőmozgással, hullámmozgással és hangjelenségekkel kapcsolatban
75
EGYESÜLETI ÉLET 80
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL 83
KÖNYVSZEMLE
H. T.: Frenkel, J. I.: Bevezetés a fémek elméletébe
84
R. P.: Az Acta Physica új száma hátsó borító
R. P.: Az Osztályközlemények új száma hátsó borító