Fizikai Szemle
1979/4. 29. évf. 4. sz.
1979. április

Marx György: Evolúció és a második főtétel 121
Kertész Miklós: Molekulák pályaenergiái és összenergiái közötti kapcsolatról 127
ESEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: Az Ifjúsági Fizikai Kör tavaszi ankétja
128
Pisut, J.: Sok részecske keletkezés nagy energiájú ütközésekben és a hardonok szerkezete, valamint néhány személyes megjegyzés a háromszög együttműködésről 129
Kiss Árpád: A Doppler-hatás néhány magspektroszkópiai alkalmazása 132
A FIZIKA TANÍTÁSA
Holics László: A gimnáziumi III. osztályos kísérleti fizika könyv részlete
139
Piacsek István: Higanyspektrumok fényképezése 145
Nagy Emil-Kovács László: Elektromos "fekete doboz" 146
Nagy Emil: Tanulókísérleti tápegység 147
Szabó József: Egyszerű módszer a Stefan-Boltzmann-törvény kísérleti igazolására 148
Sebestyén Dorottya: Integrált természettudományos tantárgyak külföldön 150
VÉLEMÉNYEK
Kovács László: Vidéki Olimpiai felkészítés
156
Kuti István: Mégegyszer a szemléről 157
Kulin György: Jelige:vissza a forráshoz 158