Fizikai Szemle
1979/5. 29. évf. 5. sz.
1979. május

25 éves az ATOMKI 161
Somogyi György-Medveczky László: Nukleáris nyomdetektorok fejlesztése és alkalmazási irányai 162
Máthé György: Elektronikus műszerfejlesztési irányok 166
Bacsó József-Kis-Varga Miklós: Si(Li) röntgenspektrométer fejlesztése és alkalmazása interdiszciplináris területeken 168
Berényi Dénes: Elektronspektroszkópia az alapkutatásban és a gyakorlatban 174
Berecz István-Bohátka Sándor: Vákuumfizikai kutatások és technikai alkalmazásaik 179
Gyarmati Borbála-Koltay Ede: Atommagok vizsgálata magreakciókkal 183
ESEMÉNYEK
Daróczy Zoltán-Kónya István: Szalay Sándor 70
189
A FIZIKA TANÍTÁSA
Greff Géza: Wheatstone: Hidak számítása és alkalmazása
192
Eskola, K.-Routti, J.: Fizika Finnországban 197
VÉLEMÉNYEK
Jeges Károly: Megjegyzések az "egyszerű kísérletek" kérdéséhez
200