Fizikai Szemle
1979/6. 29. évf. 6. sz.
1979. június

Szentágothai János: Az Einstein-emlékülés megnyitója 201
Nagy Károly: Einstein hatása korunk fizikájára 202
Marx György: Tér és idő 208
Károlyházy Frigyes: A teljesség igézete 214
Kovács István: Einstein és a fizikusok felelőssége 216
Perjés Zoltán: Fekete lyukak 219
ESEMÉNYEK
Korodi Albert: Találkozásom Albert Einsteinnel
225
Kelen Jolán: Einstein levele Magyarországra 227
Bičak, J.: Einstein Prágában 228
Végh Ferenc: Einstein emlékkiállítás 232
A FIZIKA TANÍTÁSA
Tóth Eszter: Részlet a IV. gimnáziumi fizikatankönyv pályázatából
234