Fizikai Szemle
1979/7. 29. évf. 7. sz.
1979. július

Valkó Iván Péter-ifj. Gazda István: Gábor Dénes, 1900-1979 241
Kiss Gábor-Varga Péter-Zakar Csaba: A hologram, mint redundáns információtároló alkalmazása adattárolásra 243
Bencze György-Hámori András: Holografikus kivonás alkalmazása integrált áramkörök fotomaszkjainak ellenőrzésére 248
Fejes István: A kozmikus háttérsugárzás anizotrópiája 253
Marx György: Evolúció és a genetikai kód konzervatizmusa 256
Kalinka Gábor: A félvezető detektorok jelenlegi helyzete és a fejlődés távlatai 265
Misner-Wheeler-Thorne: Dialógus a fekete lyukakról 268
A FIZIKA TANÍTÁSA
Ujj János: Mutasd meg a fizikakönyvedet, megmondom hol jártál!
269
Szijártó József: Modellkísérlet a rugalmas megnyúlás erőtörvényének szemléltetéséhez 270
ESEMÉNYEK
Az 1979. évi ATOMKI díjak
273
Hartmann Ervin, Sterk Tiborné: HCCG-2: A II. magyar kristálynövesztési konferencia 273
K. R.: Az Ifjúsági Fizika Kör 1979. évi ankétja 274
KÖNYVEK
Damjanovich Sándor: Tarján Imre: A biofizika alapjai (D. S.)
274
Marx György: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 275
Marx György: Busze Maszudzsi: A fekete eső 275
Lukács Béla: Csillagászati évkönyv 1979 276
VÉLEMÉNYEK
Patkós András: Adatok és vélemények a pályakezdő fizikusok helyzetéről
277