Fizikai Szemle
1979/8. 29. évf. 8. sz.
1979. augusztus

Zátonyi Sándor: Az általános iskolai fizikatanítás fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről 281
Vidó Imre: Visszapillantás az általános iskolai fizika- szaktárgyi vetélkedőkre 287
Marx György: Evolúció és más szerencsejátékok 290
A FIZIKA TANÍTÁSA
Halász Tibor: Néhány gondolat az általános iskolában 1978-tól tanított fizika bemutatására
300
Bánhalmi József: Eredményeink a természetismeret kísérleti oktatásában 303
Szombathy Miklós: A negyedik osztályos kísérletről 305
ESEMÉNYEK
Kuti István: Az országos általános Iskolai fizikatanári ankétok
306
EREDMÉNYEK
Patkó György: Fizika az egri Tanárképző Főiskolán
308
Csákány Antalné: Az ELFT általános iskolai oktatási szakcsoportjának megalakulása 308
Bánhalmi József: Fizika a nyíregyházi Tanárképző Főiskolán 310
Litz József: Fizika a pécsi Tanárképző Főiskolán 312
Kövesdi Pál: Fizika a szegedi Tanárképző Főiskolán 313
VÉLEMÉNYEK
Wagner Éva: Hatodikosokat tanítottam...
318
Demeter Katalin: A tudománytörténet szerepe a tanításban 320
Fáy Árpád: Fizikaoktatás műszaki főiskolákon hátsó borító