Fizikai Szemle
1979/9. 29. évf. 9. sz.
1979. szeptember

Balogh László-Grédics Gyula-Kovács László: Zemplén Győző a tudós és tanár 321
Abonyi Iván: Zemplén Győző vizsgálatai a lökéshullámok természetéről 326
Saha, N. N.: A molekuláris biofizika és krisztallográfia fejlődése ée jelenlegi helyzete, különös tekintettel Indiára 329
Saha, N. N.: Az Indiai Fizikai Társaság (I.P.S) Saha emlékelőadása, 1974 332
A FIZIKA TANÍTÁSA
Zemplén Győző: A fizikai oktatás reformjáról
337
Szabó Lajos-Kovács László: Részlezek a Zemplén-kiállítás anyagából 340
Sas Elemér-Holics László: Zemplén-centenárium - 1979 345
Tihanyi László: A Doppler-effektus és a csillagászat 348
Dede Miklós-Isza Sándor: Milyen pontossággal igazolták a kísérletek Newton II. törvényét? 351
ESEMÉNYEK
Csikai Gyula: Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1978. évi közgyűlése - főtitkári beszámoló
352
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1978. december 18-i közgyűlésének határozatai 359
Egyesületi díjak 359
Beke Dezső: Beszámoló az ICAAA-2 nemzetközi konferenciáról hátsó borító
EREDMÉNYEK
Lovas Rezső: A nukleon optikai modelljének megalapozása
hátsó borító