Fizikai Szemle
1979/10. 29. évf. 10. sz.
1979. október

Polinszky Károly: Indul az új országos tanterv 361
Koltay Ede: Fejlődési irányok a kísérleti magfizikában 364
Rabinovics, M. Sz.: Energetikai erőforrások és a termonukleáris fúzió 375
Szentiványi Tibor: Neumann János újabb levelei Ortvay Rudolfhoz 380
A FIZIKA TANÍTÁSA
Csoma Zsigmond: Új út az általános relativitáselmélet bevezetésére
390
ESEMÉNYEK
H. L.: Apáczai Csere János díjasok
393
Zeldovics, Ja. B.: Hogyan tanítsuk a fizikát és annak matematikai hátterét tizenéveseknek? 396
Dubnai Intézeti díjak 396
Csekő Árpád: "A fény, mint energiahordozó" tanításáról 397