Fizikai Szemle
1979/11. 29. évf. 11. sz.
1979. november

Medgyes Béla: Rácsblendés Schlieren készülék 401
Lendvai Ottó: A Three Mile Island atomerőműben bekövetkezett üzemzavar 404
Bérczi Szaniszló: "Kettőskristályosodás" a Naprendszerben 412
Csekő Árpád: Az elektronspin tanításáról 417
A FIZIKA TANÍTÁSA
Bogacsev, A. F.: Van-e szükség szakosított fizikai-matematikai iskolákra?
419
Mikola-díj 420
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XXII. országos ankétja és taneszközkiállítása 420
OM kitüntetés 424
ESEMÉNYEK
Sarkadi Ildikó: Finn tanárok Magyarországon
425
Kunfalvi Rezső: 20 éves a Középiskolai Matamatikai Lapok Fizika rovata 426
Ifj. Gazda István: A Fizikai Szemle történetéből I. A matematikai és Physikai lapok előtörténete 427
Ifj. Gazda István: A Fizikai Szemle történetéből II. A matematikai és physikai lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról 429
Cs. Á.: Mikola-díjasok-1979 év 431
Kozma László-Molnár Miklós-Várkonyi Zoltán: Lumineszcencia nyári iskola 432
K. L.: Sugárvédelmi továbbképző tanfolyam 432
1979. évi Akadémiai díjasok 433
Az ATOMKI belföldi jubileumi pályázatának eredménye 434
Magyar Tudományos Akadémia Atommag Kutató Intézete alapításának 25. évfordulójára kiírt Nemzetközi Pályázat eredményei 435
EREDMÉNYEK
Sljahter, A. I.: Az alapvető magfizikai állandók változatlanságának közvetlen ellenőrzése
435
KÖNYVEK
Balogh Kadosa: Abonyi Iván: Fizika-77
436
Vad Kálmán: A. G. Guy: Fémfizika 437
VÉLEMÉNYEK
Kunfalvi Rezső: Újból a fizikai olimpia és az előkészítés problémája
437