Fizikai Szemle
1979/12. 29. évf. 12. sz.
1979. december

Károlyházy Frigyes: Száz éve halt meg James Clerk Maxwell 443
Maxwell, J. C.: Értekezés az elektromosságról és a mágnességről 445
Marx György: Negyven éve kezdődött 451
Szilárd Leó-Zinn, W. H.: Azonnali gyorsneutron- emisszió uránból lassú neutronok hatására 456
Kunfalvi Rezső: Mit írtak a magyar napilapok Einsteinről az 1923-43 közti években? 458
Burhop, Eric: Az Einstein-Russel-nyilatkozatról 464
Burhop, E. H. S.: Nyilatkozat a nukleáris fegyverekről (1955) 466
Lévai András: Különleges feladataink a hazai energetika területén 467
Öveges J.: Öveges József rövid önéletrajza 472
Ádám György: Öveges József, 1895-1979 474
Lotz Károly: Öveges József búcsúztatása 475
Öveges József irodalmi munkássága 475
Mészáros Sándor: A szilárdtestkutatás újabb eredményei: szemelvények a hazai szilárdtestkutatások eredményeiből 476
ESEMÉNYEK
30 éves a szovjet-magyar együttműködési szerződés
477
KÖNYVEK
Csákány Antal: Marx György: Jövő időben
479
Kövér László: Nyilasi János: Molekulák 479
A műszaki értelmiség három évtizedes harca a szocialista Magyarországért 480
EREDMÉNYEK
Cs. J.: Újabb eredmények a napneutrinók kimutatására
480
Perjés Zoltán: Gravitációs hullámok 480
Horváth Dezső: A deutérium-müonmolekula keletkezési mechanizmusának kísérleti vázlata hátsó borító