Fizikai Szemle
1982/6. 32. évf. 6. sz.
1982. június

Vámos Tibor: Személyi számítógép 201
Lukács József: Nemzetközi real- time perifériarendszerek laboratóriumi és ipari automatizálás céljára (CAMAC) 202
Lőcs Gyula: Számítástechnika magánügyben 208
FIZIKA MINDENHOL
Zámori Zoltán: A számítógépek tömeges megjelenése elé
211
Veszprémi Anna-Bán Péter-Kőhegyi János-Zsakó László: ABC80- as mikroszámítógépek az ELTE TTK-n 218
Mattila, Jukka: Ebéd utáni magasságmérő 223
Radnai Gyula: Párkányi László, 1907-1982 223
NÉGYSZÖGLETES KERÉK 225
Jeges Károly: Buktatók, meglepetések a kísérletekben 226
ESEMÉNYEK
Kiss Károly: Őszi fizikus napok, 1981
229
Éber Nándor-Pekler Sándor: Szerves kondenzált anyagok szimpózium 230
Szimán Oszkár: Visszaemlékezés az OZMA tervre 230
Szegedi Péter: A Jupiter-holdak felfedezése 2000 évvel Galilei előtt (Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszus) Bukarest 232
EREDMÉNYEK
Cseh József: Szuperszimmetria atommagokban
234
Szimán Oszkár: A csillagok bolygóinak kérdéséhez 235
KÖNYVEK
Kalinka Gábor: Szép Iván-Forgács Gábor: Töltéstárolás és töltéstovábbítás szigetelő - félvezető rétegszerkezetekben
237
Berényi Dénes: Vajda György: Energetika I. Általános kérdések, primér energiahordozók 237
Havas Péter: M. Konsztantyinovszkij: "Az atom szerkezetéről" és "Hogyan működik az atom"? 238
Újhelyi Csaba: Barcza Lajos: Hidrogénhidas anionkomplexek; A kémia legújabb eredményei, 1981, könyvsorozat 52. kötet 239
VÉLEMÉNYEK
Neifah, A. A.: Cromagnoni ember a civilizált társadalomban
239