Fizikai Szemle
1990. szeptember
XL. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Gy. Radnai: Miklós Vermes 1905-1990
 • C.M. Clark: A jó tanár
 • C.M. Clark: The good teacher
 • Abonyi Iván: A klasszikus fizika modelljei I.
 • I. Abonyi: The models of Classical physics I.
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Gecső Ervin: Az 1981-es fizika tantervi változás hatása a gimnáziumok IV.-es tanulóinál mérhető tantárgyi tudásra egy nemzetközi felmérés tükrében
TEACHING PHYSICS
 • E. Gecső: The effect of the 1981 gymnasium physics curriculum changes upon the knowledge as evaluated in an international assessment of 4th course pupils' performances
 • Pécskay Zoltán: ATOMKI középiskolás pályázat 1990.
 • Z. Pécskay: The 1990 ATOMKI Competition for secundary school
 • Gy. Vastagh: "Environmental physics" Spring University
 • Nagy Mihály: A fizikatanárok továbbképzéséről
 • M. Nagy: Refresher courses for physics teachers
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK PROCEEDINGS OF DEPARTMENT OF THE HUNGARIAN SCIENTIFIC ACADEMY
 • Proc. of Dept. of the Hungarian Scientific Acad.
DIÁKFÓRUM
 • Cselőtei Attila: Mit csinál a MaFiHE?
STUDENTS' FORUM
 • A. Cselőtei: What is the MaFiHE (Society of Hungarian Physics Students) striving for?
AZ EÖTVÖS LORÁND FIZIKAI TÁRSULATI HÍREI NEWS OF THE R. EÖTVÖS PHYSICAL SOCIETY
 • News of ELFT
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS