Fizikai Szemle
1991. május
XLI. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Pater Stanley L. Jáki (Jáki Szaniszló): Utolsó szó a fizikában?
 • S.L. Jáki: Last word in physics?
 • D. Overbye - D. Schramm - M. Ráordan: A neutrínók tavasza
 • D. Overbye and D. Schramm - M. Ráordan: The spring in neutrino research
 • Gy. Csom: Present state and foreseeable future of the use of nuclear power III.
 • N. Kürti: ... our talent had to be proven ... (an interview)
 • Rosta László - Cser László: A kutatóreaktor tudományos program tervezete a rekonstrukció után
 • L. Rosta - L. Cser: The scientific programme of the KFKI's reactor after its reconstruction
VÉLEMÉNYEK
 • Lovas István: Állásfoglalás a KFKI kutatóreaktor indításának ügyében
OPINIONS
 • I. Lovas: Enouncement concerning the operation of the KFKI's reactor after its reconstruction
 • Mezei Ferenc: Levél a KFKI kutatóreaktora ügyében
 • F. Mezei: On the potential usefulness of the KFKI research reactor and its significance for physics in Hungary
 • Z. Szatmáry: Planned uses of the KFKI research reactor
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat az általános iskola 6. osztályában
TEACHING PHYSICS
 • S. Zátonyi: Evaluation of pupils' performances in the VI. form of elementary school
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Göncz Árpád látogatása a CERN-ben (Horváth Dezső)
PROC. OF THE DEPT. FOR MATH. AND PHYS. SCIENCES OF THE ACADEMY
 • The visit of President Á. Göncz in the CERN (D. Horváth)
ESEMÉNYEK EVENTS
 • Awards
TÁRSULATI ÉLET
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS