Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai szemle 1994/1. 44.o.

KITÜNTETÉSEK

A Magyar Köztársaság elnöke az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Miniszterelnök előterjesztésére RÓNASZÉKI LÁSZLÓNAK, Társulatunk Általános Iskolai Tanári Csoportja vezetőjének az általános iskolai fizikatanítás érdekében kifejtett többévtizedes nevelői és társadalmi szervezői munkájának elismeréseképpen 1993. október 13-án a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet adományozta. Társulatunk egyik legaktívabb tagjának, Rónaszéki László tanár úrnak mi is köszönjük önzetlen és eredményes munkáját.

MARX GYÖRGY, az Eötvös Társulat tiszteletbeli elnöke 1993. december 10-én “Mérnökök a Békéért" kitüntetésben részesült. Az Osztrovszki György emlékére létrehozott alapítvány - harmadik alkalommal kiosztott - díját Berényi Dénes adta át a Magyar Tudományos Akadémia Tudósklubjában.

TELLER EDE átvette a Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó érmét. Ez alkalomból előadást tartott a november 24-i közgyűlésen. Csoóri Sándor a Magyar Kultúra Alapítványának emlékérmével tüntette ki Teller Edét.

A műszaki-szellemi alkotásért “Gábor Dénes díjat" hozott létre öt évvel ezelőtt a Novofer Alapítvány. A kitüntetés azokat a szakembereket ismeri el, akik találmányaikkal hozzájárulnak a gazdaság sikeréhez. 1993-ban a díjat ROBOZ PÉTER kapta. Az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozott, majd 1976-tól az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár munkatársa. A meginduló magyar input munkát vezeti a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a Nemzetközi Nukleáris Információs Rendszer adatbázisába. Munkájának köszönhetően hazánk 1980-ban bekapcsolódott a nemzetközi adatbázisba és rendszeres on-line szolgáltatásokat nyújt.