Fizikai Szemle
1994. március
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • S. Biri, J. Pálinkás, D. Berényi: An electron cyclotron resonance ion source I
 • Horváth Gábor: Kihűl a Nap?
 • G. Horváth: Does the Sun cool down?
FIZIKA MINDENHOL
 • Szergej Kapitza: A globális népességnövekedés jellege
PHYSICS EVERYWHERE
 • Sz. Kapitza: A phenomenological theory of global population growth
A FIZIKA TANÍTÁSA TEACHING PHYSICS
 • H. Suzuki, M. Takashige, S. Tanuma: Model of magnetic-levitation train by oxide-superconductors
 • Gündischné Gajzágó Mária: A világosság különböző színű szálai habjai hossza" - Bolyai Farkas, a fizikatanár
 • M. Gajzágó-Gündisch: F. Bolyai as a physics teacher
 • Kalász Gyula: A fizika egy elfelejtett tanára
 • Gy. Kalász: A forgotten Hungarian physics teacher
 • Vantsó Erzsébet: XXXVI. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét
 • E. Vantsó: XXXVI Meeting of Hungarian secondary school physics teachers
 • G. Marx: The message of L. Németh
 • Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (H. Gy.)
 • Mathematical and Physical Journal for Secondary Schools founded 100 years ago (Gy. H.)
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Beszámoló a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Fizikai Unió (IUPAP) XXI. közgyűléséről (Janszky József)
PROC. OF THE DEPT. FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • The XXIth General Meeting of IUPAP (J. Janszky)
ESEMÉNYEK
 • Lánczos Kornél centenáriumi konferencia az Egyesült Államokban (M. Gy.)
EVENTS
KÖNYVEK
BOOKS
VÉLEMÉNYEK
 • Barla Szabó Sándor: Egy különös betegség radiológiai vonatkozásai
OPINIONS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
FIZIKUSNAPTÁR
 • Földrajzi fejtörő
PHYSICISTS' CALENDAR
 • Szimán Oszkár: HEURÉKA - a finn ismeretterjesztő központ