Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1994/4. 183.o.

FÉLSZERFALVI JÁNOS 1933 - 1994

Félszerfalvi János

Megrendülten tudatjuk, hogy Félszerfalvi János 61 éves korában elhunyt. 1954 és 1989 között a KLTE Alkalmazott (majd Szilárdtest) Fizika Tanszékén dolgozott, ahol laboratóriumi gyakorlatok vezetése és fejlesztése mellett diplomamunkásokat és szakdolgozatosokat vezetett, elsősorban termolumineszcences dozimetria témakörben. A termolumineszcencia alkalmazásaiban széleskörű együttműködést folytatott több kutatóhellyel (ATOMKI, Geológiai Tanszékcsoport). Fontos szerepe volt a debreceni egyetemi elektronmikroszkópos laboratórium kialakításának kezdeti lépéseiben, a pásztázó elektronmikroszkópia metallográfiai, geológiai és biológiai alkalmazásaiban. Hosszú évekig volt az Acta Physica Debreceniensis folyóirat szerkesztője. 1989-től a KFKI Atomenergetikai Kutatóintézetében dolgozott.

Aktív szerepet játszott az ELFT életében. Éveken át szervezte a debreceni Eötvös-versenyeket, tagja volt a társulat Tanácsának. A Hajdú-Bihar megyei csoport vezetőségében titkári teendőket látott el több cikluson keresztül. Emlékét megőrizzük.

(Beke Dezső)