Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1994/04 129.o.

CERN

A CERN vezérigazgatójának üzenete

Embléma

1994 február 26.

1954-ben történt alapítása óta a CERN (az Európai Nukleáris Kutató Központ) fontos szerepet játszott a természettudományos nevelés segítésében azáltal, hogy szoros kapcsolatot tartott fenn Európa egyetemeivel. A fizika iskolai tanítása azonban legtöbb országban teljesen tradicionális tartalmú, figyelmen kívül hagyja mindazokat az izgalmas fölfedezéseket, gondolkodásunk mindazon fejlődését, amit modern fizikának nevezünk. De ez most megváltozóban van.

A CERN abban kíván segíteni, hogy a modern fizikát bevigye az iskolába, bevigye a társadalmi tudatba.

A CERN-ben rendezett finn-magyar fizikatanári műhelynek az a célja, hogy bevezesse Önöket a részecskefizika elragadó világába. CERN-ben való tartózkodásuk folytán segíteni kívánunk abban, hogy a fizikatanárok olyan tudást szerezzenek, amit az osztályteremben hasznosítani tudnak a modern fizika tanításakor.

Örömmel üdvözlöm Önöket a CERN-ben a fizikatanári műhelyek tervezett sorozatának első műhelye alkalmából. A fentiekhez sikert kívánok.

1. aláirás
Chris Llewellyn Smith
a CERN vezérigazgatója

A budapesti CERN-kiállítás megnyitása alkalmából

1954-ben alapították az Európai Részecskefizikai Laboratóriumot. A CERN ma a világ egyik legnagyobb kutatóközpontja, olyan lehetőségekkel rendelkezik, amelyet csak nemzetközi együttműködés volt képes megteremteni. Ma európai kutatók mellett Nobel-díjas amerikai fizikusok, japán kutatók és mérnökök is dolgoznak a CERN-ben.

Ilyen lehetőségeket egy kis ország nem tudna biztosítani kutatóinak. Ezért volt nagy jelentőségű 1992-ben a kormány elhatározása, hogy Magyarország belép a CERN-be. Nem csupán a magyar tudomány számára volt fontos ez a döntés, de - reméljük - a nemzetközi tudomány számára is hasznosnak fog bizonyulni:

Az európai együttműködéssel létrehozott óriásgyorsító használata és fejlesztése a magyar műszaki fejlesztés számára is kihívást, a magyar ipar számára lehetőséget jelent. Itt magas műszaki igények merülnek fel, amit a CERN általában külső tenderek meghirdetésével, megrendelések adásával elégít ki tagországaiban. Ha a magyar ipar a CERN beszállítója tud lenni, azt jelenti, hogy képes csúcstechnológiát produkálni, és így a világpiacon is megállhatja a helyét. CERN-tagságunk első esztendejében szállításaink fejében a befizetett tagdíj 10 %-át már visszakaptuk.

Reméljük, hogy iparunk további fejlődésével, csúcstechnológiás termékeket szállítva hazánk tagdíjának jelentős része visszatérül.

2. aláirás
Pungor Ernő
a Magyar CERN Bizottság elnöke

______________________

A CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) tagjai az Európai Közösség 10 országa (Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország); az EPTA 5 tagja (Ausztria, Finnország, Norvégia, Svájc, Svédország), a Középeurópai Kezdeményezés 4 tagja (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia). 1993-ban a CERN tagdíj százalékos megoszlása ilyen volt: Németország 23,83 %, Olaszország 16,69 %, Franciaország 16,62 %, Nagy-Britannia 13,52 %, ..., Görögország 0,40 %, Lengyelország 0,12%, Magyarország 0,06 %. (A cseh és szlovák részesedésről tárgyalnak.)