Fizikai Szemle
1994. július
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Benkő Lázár: Termolumineszcens kormeghatározás: eredmények a hazai kutatás műhelyéből
 • L. Benkő: Hungarian achievements in thermoluminescence dating
 • L.E. Feinendegen: Sugárzás utóhatása biológiai szövetekben
 • L.E. Feinendegen: Tissue late effects of irradiation
 • Berényi Dénes: A szinkrotron-sugárforrások legújabb fejlődése
 • D. Berényi: Recent progress in synchrotrone radiation source development
 • Kun Ferenc, Sailer Kornél: Intermittencia nagyenergiás nehézion-ütközésekben
 • F. Kun, K. Sailer: Intermittance in high-energy heavy-ion collisions
 • Z. Szatmáry: What could be achieved by C. Rubbia's thorium energy amplifier?
 • Bede Gábor: Tóriumos energiasokszorozó gépészmérnök-szemmel
 • G. Bede: C. Rubbia's thorium energy amplifier as assessed by an engineer
AKADÉMIAI OSZTÁLYKÖZLEMÉNYEK
 • Keviczky László: "Kinek az Akadémiája?"
PROC. OF THE DEPT FOR PHYS. SCI. OF THE ACADEMY
 • L. Keviczky: Whose Academy of Sciences?
 • Awards
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Friedrich Herrmann: A karlsruhei fizikaoktatási koncepció
TEACHING PHYSICS
 • F. Herrmann: The Karlsruhe Physics Course - a new concept
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS