Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1994/12 480. o.

BOD LÁSZLÓ (1924 -1994)

Megrendülten tudatjuk, hogy Bod László életének 71. évében elhunyt.

1957-ben szerzett fizikusi oklevelet az ELTE fizikai szakán. 1957. februárjában lépett be a KFKI Neutronfizikai Osztályára, diplomamunkáját is itt írta. Sokrétűen dolgozott a fizika számos területén. Részt vett az NG-200 impulzusüzemű neutrongenerátor létesítésével kapcsolatos tervezési és kísérleti munkákban. Bekapcsolódott a lassú neutronok átlagos szabad úthosszának meghatározására irányuló kísérletsorozatba, amelyet négy hidrogéntartalmú anyagban (vízben, benzolban, toluénben és ciklohexánban) végeztek a neutrongenerátorral. A kísérletek az abban az időben ígéretesnek tűnő szervesmoderátorú reaktor-program keretében folytak. Tevékenysége ezt követően közvetlenül kapcsolódott a reaktorfizikához és -technikához. Kifejlesztett egy kőáramos kalorimétert reaktorzónákban való mérések céljára. Résztvett a ZR-4 polietilén-moderált szilárd-homogén kritikus rendszer zónaelemeinek gyártása sugárvédelmi ellenőrzésében. Bekapcsolódott a ZR-6 kritikus rendszeren végzett kísérleti munkába. Röntgen-átvilágítással és neutron-radiográfiás módszerrel feltérképezte a fűtőelem-pasztillák hézagait és repedéseit, amelyek a mérések pontosságát és reprodukálhatóságát befolyásolták. Nyomdetektoros méréstechnikával egy fontos reaktorfizikai paraméter, a gyorshasadási arány mérését végezte különböző ZR-6 zónakonfigurációkon. Hosszú időn át volt az Atomenergiakutatási Tudományos Tanács titkára a KFKI-ban.

1981-ben vonult nyugdíjba a KFKI Atomenergia Kutató Intézetből. Nyugdíjas éveiben - többek közt - részt vett a Jánossy-hagyaték feldolgozásában.

Nagybetegen is óriási erőfeszítéssel a tudomány iránti lelkesedésből dolgozott tovább. Az először 1889-ben végrehajtott klasszikus Eötvös-kísérlet egyes részleteinek tisztázása érdekében széleskörű levéltári kutatást folytatott és felkereste az egykori Eötvös-tanítványokat is. A kísérlet az 1980-as években került ismét a tudományos érdeklődés középpontjába a Fischbach és munkatársai által felvetett Ötödik Erő következtében. Erről Fischbachhal és hazai szerzőkkel közösen írt cikkben számolt be.

Végezetül említést teszünk arról a kiterjedt fordítói tevékenységről, amelynek eredményeként számos idegennyelvű cikket tett hozzáférhetővé a magyar olvasóközönség részére a Fizikai Szemle hasábjain is.

Emlékét megőrizzük.

(Sz. Z. )