Fizikai szemle

Magyar fizikai folyóirat

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat havonta megjelenő folyóirata.

Fizikai szemle 2020 06 borítókép

JÚNIUS

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Ingyenes cikkek

Lendvai János: Űrügyek
Bay Zoltán: A világűrkísérletek jövője
Almár Iván: Megjegyzések Bay Zoltán kéziratához
Cseh József: A spontán szimmetriasértés és az atommagok deformációja
Horváth Gábor, Slíz-Balogh Judit, Horváth Dániel, Szabó Róbert: Az űrszemét égi mechanikája – 2. rész: A kisebb vagy a nagyobb űrszemét zuhan-e le előbb? Földre hulló, el nem égő vasgolyók dinamikájának modellezése
Geszti Tamás, Jávor Márta: Hogyan tanítsuk a kovalens kötést? – Schrödinger tigrise: a mozdulatlan mozgás
Radnóti Katalin, Hasznosi Tamásné: A diákok mint kis tudósok
In memoriam Farkas Győző (Czitrovszky Aladár)

Letölthető magazin

Iglói Ferenc
Bencze Gyula, Biró László Péter, Czitrovszky Aladár, Füstöss László, Gyürky György, Hebling János, Horváth Dezső, Horváth Gábor, Iglói Ferenc, Kiss Ádám, Koppa Pál,Ormos Pál, Papp Katalin, Simon Ferenc, Simon Péter, Sükösd Csaba, Szabados László, Szabó Gábor, Takács Gábor, Trócsányi Zoltán, Ujvári Sándor
1588-0540 (Online)
0015-3257 (Nyomtatott)