cimlap

Fizikai Szemle
2005. október
LV. évf.

Teljes szám
magyar angol

TARTALOM

CONTENTS

  felsorol  Syed M. Qaim, Sudár Sándor, Andreas Fessler: A reakciócsatorna hatása az izomér hatáskeresztmetszet-arányra   felsorol  S.M. Qaim, S. Sudár, A. Fessler: Influence of reaction channel on the isomeric cross-section ratio
  felsorol  Sunday A. Jonah: Neutronaktivációs analízis 5 Ci (185 GBq) Am-Be neutronforrással   felsorol  S.A. Jonah: Neutron Activation Analysis with a 5 C iAm-Be Neutron Source
  felsorol  Zsolnay Éva, Andrej Trkov: Új reaktordozimetriai hatáskeresztmetszet-könyvtár, IRDF-2002 (HTML) vagy PDF   felsorol  É. Zsolnay, A. Trkov: The new International Reactor Dosimetry File, IRDF-2002
  felsorol  Tawee Chim-oye: A nukleáris technika fejlődése a thaiföldi Thammasat Egyetemen (HTML) vagy PDF   felsorol  T. Chim-oye: The development of nuclear technique at Thammasat University
  felsorol  Hámori Krisztián, Tóth Eszter: A CR39 nyomdetektorok ritkán előforduló anomális viselkedése (HTML) vagy PDF   felsorol  K. Hámori, E. Tóth: A rarely occurring anomality of CR39 trace detector behavior
  felsorol   Valentina Semkova, Arjan J.M. Plompen: A Ni irasjel 60Co és Cu irasjel 60Co aktivációs hatáskeresztmetszete 13 és 20 MeV között   felsorol  V. Semkova, A.J.M. Plompen: Measurements of activation cross sections for the production of 60Co on Ni and Cu in the energy range from 13 to 20 MeV
  felsorol   Cserti József: A szivárvány fizikája - II.   felsorol  J. Cserti: The optics of the rainbow - II
MEGEMLÉKEZÉSEK
  felsorol  Csikai Gyula 75 éves (Lovas Rezső) (HTML) vagy PDF
COMMEMORATIONS
  felsorol  Academician J. Csikai 75th anniversary (R. Lovas)
  felsorol   A neutrínó visszalökő hatásának észlelése a 6He béta-bomlásában - 50 évvel ezelőtt (Dóczi Rita)   felsorol  Neutrino recoil 50 years ago first observed in 6He beta-decay (R. Dóczi )
A FIZIKA TANÍTÁSA
  felsorol  Sudár Sándor: Számítógépes szimulációk és vizuális módszerek a fizikaoktatásban (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
  felsorol  S. Sudár: Computer simulations and visual methods in physics teaching
MINDENTUDÁS AZ ISKOLÁBAN
  felsorol  A Nipkow-tárcsától a színes televízióig - I. (Mester András) (HTML) vagy PDF
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
  felsorol   From Nipkow's disc to color TV - I (A. Mester)
LEVÉL A SZERKESZTŐHÖZ
LETTER TO EDITOR
KÖNYVESPOLC
BOOKS
HÍREK - ESEMÉNYEK
EVENTS