Fizikai Szemle
1950. 1. évf. 1. sz.
1950. szeptember

Novobátzky Károly: Köszöntő 1
Neugebauer Tibor: A szupravezetés 2
Turchányi György: A Szovjetunió szakköreiről 7
FELADATOK
S. P.: Eötvös Loránd fizikai tanulóverseny 10
Selényi Pál: Hol a hiba? 13
Vermes Miklós: Feladat 13
Gyulai Zoltán: Néhány előadási kísérlet 14
Orvosi Fizikai Intézet munkaközössége: Fotométer és polariméter 16
Öveges József: A háromféle rádióaktív sugárzás kimutatása egyszerű anyagokkal és eszközökkel 17
Vermes Miklós: Kísérlet a szabadesés úttörvényének megfigyelésére 21
HÍREK
Hoffmann Tiborné: Hogyan igyekszik segíteni az Eötvös Loránd Fizikai Társulat a fizikatanárok munkáját 22
Cornides István: Az egyetemi s a középiskolai fizika-oktatás kapcsolatai 24
Koczkás Gyula: A budapesti egyetemen Orvosi Fizikai Intézet létesült 25
EGYESÜLETI ÉLET 27