Fizikai Szemle
1953/5. 3. évf. 5. sz.
1953. november

Pauncz Rezső: A kvantum-kémia újabb irányvonalai 109
Földes István-Herczeg Tibor: A bolygók keletkezése I. 112
N. K.: A Tudományos Munkások Világszövetsége III. Közgyűlése 119
"Magyar Fizikai Folyóirat" 121
A KÖZÉPISKOLAI TANÁR LABORATÓRIUMÁBÓL
Tarján Imre-Voszka Rudolf: Váltófeszültség vizsgálata porfigurákkal
122
Makai Lajos: A szabadesés és rezgőmozgás kísérleti tanulmányozása 124
Zserjehov, G. I.: Technikai berendezések működési elvét szemléltető demonstrációs kísérletek 127
EGYESÜLETI ÉLET
Az Eötvös Loránd Tanulmányi Verseny
132
Közlemény 132
Megalakult a Német Demokratikus Köztársaság Fizikai Társulata 132
Az I. Magyar Fizikus Kongresszus 133
A Tudományos Munkások Világszövetségének III. közgyűlése 133
Debreceni csoportunk munkája 133
KÖNYVSZEMLE
K. L.: Vekszler, V.-Grosev, L.-Iszajev, B.: Sugárzások vizsgálata ionizációs módszerekkel
135
B. L.: Broda, Engelbert: A rádiókémia újabb eredményei 135
K. L.-N. K.: Az Acta Physica új számai 136
A FIZIKAI TUDOMÁNY HALADÁSÁBÓL hátsó borító