Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 1992/03 119.o.

IFJÚ FIZIKUSOK NEMZETKÖZI VERSENYE

A középiskolás tanulók részére meghirdetett nemzetközi fizikaversenyt 1991. július 22-28. között immár negyedszer rendezték meg Moszkvában, amelyen Magyarország csapata most harmadik alkalommal vett részt.

Tanulóink: Falus Péter (Bp.; Trefort Á. Gimnázium, tanára: Honyek Gyula), Fedorcsák Péter (Miskolc, Földes F. Gimnázium, tanára: Dobók Gabriella és Zsudel László), Daruka István (Karcag, Gábor Áron Gimnázium, tanára: Olajos István), Bodor András (Bp., Apáczai Csere János Gimnázium, tanára: Zsigri Ferenc) és Boncz András (Zalaegerszeg, Zrínyi I. Gimnázium, tanára: Pálovics Róbert).

A csapat kiváló teljesítményt nyújtott, és Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia, Szlovákia, valamint a Szovjetunió két csapata előtt az első helyen végzett.

Megfigyelőként részt vett Franciaország és Olaszország csapata is; ők - és remélhetőleg még más országok is - jövőre versenyzőkként indulnak. Ebben az évben először, jelen volta versenyen az Európai Fizikai Társulat (EPS) képviselője is.

Ez az új típusú csapatverseny előkészít a teamekben végzendő kutatómunkára és az elért eredmények előadására szakértő zsűri és a közönség előtt. Összetett fizikai feladatot - általában kísérleti bemutatóval - idegen nyelven (angol, orosz), szabad előadásban kellett ismertetni. A csapat második feladata, hogy az “ellenfél"-csapat előadását “opponálja", bírálja. A harmadik szerepkörben pedig értékelőként (recenzens) minősítette a másik két csapat előadását, illetve opponensi szereplését.

A döntőt három fordulós elődöntő előzte meg. Tanulóink mind a három - más, más csapatokkal lebonyolított - fordulóban az első helyen végeztek, s amint már említettük, a döntőt is megnyerték. A csapat kapitánya Falus Péter - ezen kívül - megkapta a legjobb előadó különdíját is.

Foto

Az utiköltséget és részvételi díjat a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint az Eötvös Loránd Fizikai Társulat biztosította a csapat számára. A felkészülési költségekhez az ELTE Fizikus Tanszékcsoportja járult hozzá. Ezért a segítségért, a versenyzők nevében is mindhárom intézménynek köszönetünket fejezzük ki.

Tekintettel arra, hogy a verseny várhatóan összeurópaivá szélesedik, és mert középiskoláinkban országos méretű mozgósító szerepet tölthet be, a fizikai problémák megoldásában, célszerűnek látszik hosszabb távon is biztosítani a részvételhez szükséges anyagi fedezetet.

A nemzetközi szervezőbizottság ajánlásában az is szerepel, hogy a résztvevő országok egymás után már korábban megállapított sorrendben - vállalják a verseny megrendezését. Ennek megfelelően nekünk is fel kell készülnünk arra, hogy ezt a feladatot a közeli jövőben magunkra vállaljuk.

Kérjük a közoktatás vezetőit, a fizika tanítását is patronáló ELFT-t, a tanárképző egyetemeket és főiskolákat, hogy ezt a magas színvonalú és a tanulók szerint is nemes versenyt továbbra is támogassák.

Az V. Nemzetközi Versenyre kitűzött feladatokat a KöMaL decemberi számában ismertettük.

Skrapits Lajos
ELTE Általános Fizika Tanszék