Fizikai Szemle
1993. március
XLII. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • N. Kürti: The limits of scientists' science
 • Fogarassy Bálint: Amorf fém sztori
 • B. Fogarassy: Amorphous metals
 • Ephraim Fischbach - Bod László - Nárayné Ziegler Mária - Marx György: Az Eötvös-kísérlet száz éve
 • E. Fischbach - L. Bod - M. Náray - Ziegler - G. Marx: One century elapsed since Eötvös' famous experiment
 • Mordehai Milgrom: Newton törvényeinek módosítása, mint a kozmikus sötét anyag hipotézisének alternatívája
 • M. Milgrom: The modification of Newton's laws as an alternative to the hyphothesis of dark cosmic matter
 • Mezei Ferenc: A neutron-spin-echo módszer
 • F. Mezei: The neutron-spin-echo method
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Zsebők Jánosné: A XV. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét
TEACHING PHYSICS
 • Mrs. J. Zsebők: XV-th Meeting of Hungarian primaryschool physics teachers
 • Adorján Ferencné: Fizika szakkör angol nyelven
 • Mrs. F. Adorján: Primary school special physics courses held in English language
 • Gy. Honyek: The succesful participation of Hungarian pupils at the XXII-nd International Physics Olimpiad
ESEMÉNYEK EVENTS
 • L. Skrapits: Young physicists' international competition
 • Molnár László: Beszámoló a Kunc Adolf Emléknapokról
 • L. Molnár: Commemoration of Adolf Kunc
 • Scharnitzky Viktor: Főiskolai oktatók tanácskozása
 • V. Scharnitzky: Meeting of university-teaching personnel
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS