Fizikai Szemle
1994. február
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Vajda György: Az atomerőmű kiégett fűtőelemeinek sorsa
 • Gy. Vajda: The treatment of exhausted fuel elements of nuclear power plants
 • I. Török: Transmutation - a new method of processing radioactive waste of nuclear power plants?
 • Mezei Ferenc: Reaktorok és impulzusforrások neutronhatékonyságának összehasonlítása
  F Mezei: Comparison of neutron efficiency of reactor and pulsed source instruments
 • Mészáros Csaba: Vonalcsoportok az anyagszerkezetvizsgálatban
 • Cs. Mészáros: Line groups in material structure science
BIOFIZIKA
 • H.E. Stanley, S.V. Buldyrev, A.L. Goldberger, S. Havlin, S.M. Ossadnik, C.-K. Peng, M. Simons: Fraktál tájképek biológiai rendszerekben
BIOPHYSICS
 • H.E. Stantey, S.V Buldyrev, A.L. Goldberger, S. Havlin, S.M. Ossadnik, C.-K. Peng, M. Simons: Fractal landscapes in biological systems
 • Nagy Irén: A biofizikai kutatások jelene és jövője
 • I. Nagy: Biophysical research present and future
FIZIKA MINDENHOL
 • Márton Péter: Paleomágnesség
PHYSICS EVERYWHERE
 • P. Márton: Paleomagnetism
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • A nukleáris oktatás Magyarországon (Biszterszky Elemér)
TEACHING PHYSICS
 • Nuclear education in Hungary (E. Biszterszky)
 • Wiedemann László: Hidrodinamikai problémák
 • L. Wiedemann: Hydrodynamical problems
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
DOKUMENTUM
DOCUMENTS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS