Fizikai Szemle
1994. szeptember
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Faigei Gyula: Fullerének
 • Gy. Faigel: Fullerenes
 • Cs-A. Péterffy: Let us remember Tivadar Puskás
 • L. Hollndonner: Tivadar Puskás' life work and its message to our contemporaries
 • Teller Ede: A kvantummechanika születése
 • E. Teller: The birth of quantum mechanics
 • Nicholas A. Vonneuman: Beszélgetések Neumannéknál vacsora közben I.
 • N. A. Vonneuman: Dinner talks in the Neuman family
 • D. Kiss : Bruno Pontecorvo
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Patkó György, Stumphauser Tamás: Az Io keringési idejének meghatározása Römer módszerével
TEACHING PHYSICS
 • Gy. Patkó, T. Stumphauser: Determination of the orbital period of Io using Römer's method
 • Haskó József: C-64-es számítógép, mint szabályozható rezgéskeltő
 • J. Haskó: The C-64 computer as a controlled oscillator
 • Sárdi Éva Mária: A XVIII. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét
 • E. M. Sárdi: The XVIII. Meeting of Hungarian primary school physics teachers
ESEMÉNYEK
 • Magyar Magfizikus Találkozó - 1994 (Fényes Tibor)
EVENTS
 • Meeting of Hungarian Nuclear Physicists - 1994
DOKUMENTUM
 • Pavel A. Szudoplatov: Különleges feladat
DOCUMENTS
KÖNYVEK
BOOKS
VÉLEMÉNYEK
 • John Avery: Egy fenntartható globális társadalom felé
OPINIONS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS
FIZIKUSNAPTÁR
PHYSICISTS' CALENDAR