cimlap

Fizikai Szemle
2011. november
LXI. évf.

Teljes szám

TARTALOM

CONTENTS

felsorol   Ralph W. Moir, Teller Ede: Tórium alapon működő, sóolvadékos, föld alá telepített atomreaktor lehetősége felsorol   R. W. Moir, E. Teller: Thorium-fueled underground nuclear power plant based on molten salt technology
felsorol   Balázs Lajos, Horváth István, Kelemen János: Gammakitörések (HTML) vagy PDF felsorol   L. Balázs, I. Horváth, J. Kelemen: Gamma ray bursts
felsorol   Szalai Tamás: Fizikai Nobel-díj 2011: Szupernóvák és a gyorsulva táguló Univerzum (HTML) vagy PDF felsorol   T. Szalai: Nobel price in physics 2011: Supernovae and the accelerated expansion of the Universe
felsorol   Hargittai István: Újabb anyagtudományi Nobel-díj: Dan Shechtman és a kvázikristályok felfedezése (HTML) vagy PDF felsorol   I. Hargittai: One more Nobel price honouring progress in materials science: Dan Shechtman and the discovery of quasi-crystals
A FIZIKA TANÍTÁSA
felsorol   Egri Ádám, Blahó Miklós, Horváth Gábor, Barta András, Kriska György, Antoni Györgyi: Sztereóhatás időkésleltetett forgással (HTML) vagy PDF
TEACHING PHYSICS
felsorol   A. Egri, M. Blahó, G. Horváth, A. Barta, G. Kriska, G. Antoni: 3D-motion data determination using delayed 2D pictures of rotated objects
felsorol   Vannay László, Fülöp Ferenc: Fizika OKTV harmadik fordulója, a második kategória részére - 2011 felsorol   L. Vannay, F. Fülöp: The 3rd round (2nd category) of the secondary school pupils' contest in physics - 2011
felsorol   Härtlein Károly: Kísérletezzünk otthon! felsorol   K. Härtlein: Physical experiments to be performed at home
KÖNYVESPOLC
felsorol  
BOOKS
felsorol  
HÍREK - ESEMÉNYEK
felsorol  
EVENTS
felsorol