Fizikai Szemle
1994. január
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • E. Teller: Hiroshima - the psychology of a decision
 • R. Reinhard: Űrkísérlet terve a gravitációs ekvivalencia-elv igazolására
 • R. Reinhard: STEP - Satellite Test of the Equivalence Principle
 • Eduard Massó: Sötét anyag a Tejútrendszerben
 • E. Massó: New constraints on galactic dark matter
 • Rosemary F.G. Wyse: Az anyag eloszlása a Tejútrendszerben
 • R.F.G. Wyse: The dark matter distribution in the Milky Way Galaxy
 • A barna törpék fölfedezése (M. Gy.)
 • The discovery of the brown dwarfs (G. M.)
 • Berényi Dénes: Jelölés és modell a fizikában
 • D. Berényi: Notations and models in physics
 • T. Geszti: Glasses and neural networks
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Radnai Gyula: Az eötvösi kísérleti fizika szelleme a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapokban
TEACHING PHYSICS
 • Gy. Radnai: R. Eötvös' spirit of experimental physics in the Mathematical and Physical Journal for Secondary Schools
 • M. Kovács: Atomic physics and computer technique in the Piarists' Gymnasium (1950-92)
 • Ujvári Sándor: Bányában dolgoznak a fizikatanárok
 • S. Ujvári: Physics teachers working in mines
 • Berkes József, Janóczki József, Ősz György, Rónaszéki László, Vida József: Öveges József Országos Általános Iskolai Fizikaverseny, Tata, 1993.
 • J. Berkes, J. Janóczki, Gy. Ősz, L. Rónaszéki, J. Vida: The Öveges József Physics Competition for primary school pupils, Tata, 1993
ESEMÉNYEK EVENTS
 • Awards
VÉLEMÉNYEK
OPINIONS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
 • Kosztyu János: Versenyek és kísérletek
PROBLEMS
 • J. Kosztyu: Competitions and experiments