Fizikai Szemle
1994. december
XLIV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Szatmári Zoltán: Irak, Észak-Korea, plutónium ... fizikus szemmel
 • Z. Szatmári: Iraq, North Corea, Plutonium ... as seen by a physicist
 • Singer Dénes: A pontatlanság logikája II.
 • D. Singer: The logic of inaccuracy-II.
 • E. Czeizel, Cs. Siffel, L. Brázai, E. Apjok: Mutagenetic-epidemological investigations performed on children from Paks (Hungarian Nuclear Powcr Plant)
 • Tóth Eszter: Régóta jön-e a radon Mátraderecskén?
 • E. Tóth: How long has radon been effusing from the soil in Mátraderecske?
 • L. Bod (1924-1994) (Z. Szabó)
ESEMÉNYEK EVENTS
 • Nobel laureates 1994 - Physics
 • Nobel laureates 1994 - Chemistry - G. Oláh
 • Nobel laureates 1994 - Economy - J. Harsányi
 • A Természettudományi Közlöny 125 éve (M.Gy.)
 • The 125 years of the Builletin of Natural Sciences (Gy.M.)
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Plósz Katalin: XXXVII. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét
TEACHING PHYSICS
 • K. Plósz: XXXVII Meeting of Hungarian secondary school physics teachers
 • Kovács László: Nemzetközi Fizikatörténeti Konferencia, Szombathely
 • G. Kovács: History Teaching Physics - an internalional conference at Szombathely
DIÁKFÓRUM
 • Kovács László Gábor: Emléktúra az Eötvös-csúcsra
STUDENTS' FORUM
 • L.G. Kovács: Memorial tour to the Eötvös-peak
FIZIKUSNAPTÁR
 • A Fizikai Szemle XLIV. évfolyamának tartalomjegyzéke
PHYSICISTS' CALENDAR